Authoriteit en vervoerders

Het openbaar busvervoer kan worden uitgesplitst naar drie zogenaamde concessiegebieden; west-, Oost- en Zuidoost-Brabant. Deze gebieden vallen, wat betreft busvervoer, onder de vervoersautoriteit van de Provincie Noord-Brabant (en zo ook onder de invloedsfeer van Reizigersoverleg Brabant). Dit betekent dat de Provincie Noord-Brabant in deze gebieden opdrachtgever is.

De uitvoerder van het busvervoer in West- en Oost-Brabant is Arriva. In Zuidoost-Brabant biedt Hermes busvervoer aan. Beide vervoerders zijn opbrengstverantwoordelijk. Dit houdt in dat de opbrengsten voor de vervoerder zijn.

 

"Provincie als vervoersauthoriteit,
vervoerders als opbrengstverantwoordelijken"