Meepraten?

U kunt structureel meepraten over het openbaar (bus-)vervoer in Brabant. Als vrijwillig lid van een regionale werkgroep en/of via het OV Reizigerspanel Brabant van Reizigersoverleg Brabant.

"Uw stem, daar gaat het om"

Regionale werkgroepen
In de werkgroepen West-, Oost- en Zuidoost-Brabant worden gebiedsafhankelijke situaties tegen het licht gehouden. Deze werkgroepen bekleden een regionale advies- en signaleringsfunctie. De leden zijn geselecteerd op basis van persoonlijke belangstelling, betrokkenheid en kunde. Deelname geschiedt op persoonlijke titel, maar ook als vertegenwoordiger van een vereniging, groepering of organisatie. U krijgt een kleine vergoeding voor uw inzet. Interesse? Neem vrijblijvend contact op via info@reizigersoverlegbrabant.nl.

OV Reizigerspanel Brabant
Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door slechts uw mening te geven? En meteen ook sparen voor te verzilveren ‘busjes’? Dat kan door een paar keer per jaar uw mening via het OV Reizigerspanel Brabant te geven. Hierdoor kan Reizigersoverleg Brabant het openbaar vervoer nog beter op uw wensen afstemmen. De online vragen gaan over uiteenlopende onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Reizigersoverleg Brabant begrijpt dat uw tijd kostbaar is. Daarom ontvangt u voor elke volledig ingevulde vragenlijst ‘busjes’. Deze zijn in te wisselen voor cadeaubonnen van diverse (web)winkels. U kunt er ook voor kiezen een goed doel te steunen. Meer informatie? Kijk op www.OV-panelbrabant.nl. Daar kunt u zich ook inschrijven.