Bijeenkomst flex-systemen

Gisteravond (22-10-2018) kwamen alv- en werkgroepleden bij elkaar om de wensen van de reiziger voor flex-systemen te bepalen.
Vooraf waren de belangrijkste thema’s geïnventariseerd en dat zijn betrouwbaarheid, gemak en betaalbaarheid.
Door het formuleren van eisen aan deze drie thema’s en het benoemen van de voor- en nadelen werd met behulp van stickers de prioriteit bepaald.
De uitkomst van deze bijeenkomst leest u in de eerstvolgende nieuwsbrief, die half november verschijnt. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.