Excursie ROB: Als slechthorende in de bus

Hoe is het om slechthorend te zijn? En dat in de bus? Diverse leden van Reizigersoverleg Brabant ondervonden het op woensdag 5 september bij Kentalis.

Als gast bij Kentalis in Sint-Michielsgestel werden de leden van Reizigersoverleg Brabant ondergedompeld in de wereld van slechthorenden en doven. Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Deze organisatie leerde onze leden meer over gehoorverlies en de gevolgen daarvan. Waar ging het dan precies over?

Stichting Hoormij, die zich bezig houdt met voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging voor mensen met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis, maakte deze dag een vertaalslag naar het openbaar vervoer. Waar loopt iemand met een gehooraandoening en/of taalontwikkelingsstoornis tegenaan in bijvoorbeeld de bus? Antwoorden / wat is er inhoudelijk besproken?

Deze excursie maakt duidelijk dat sommige drempels voor OV-gebruik niet altijd direct zichtbaar voor anderen zijn. En dat het kenbaar maken ervan ans sich weer een drempel is vanwege de schaamte die deze reizigers vaak hebben. Inzicht hierin en bewustwording hiervan onder de leden van Reizigersoverleg Brabant draagt bij aan betere belangenbehartiging.