Flexibiliteit belangrijkste waarde in toekomstig OV

Flexibiliteit, gevolgd door kosten, snelheid, comfort en zekerheid, zijn de belangrijkste waarden in het toekomstig OV. Aldus de reizigers die deelnamen aan de bijeenkomst ‘Hoe ziet jouw ideale reis eruit?’, georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant en Reizigersoverleg Brabant op 12 april jongstleden.

De reizigers die deelnamen aan de bijeenkomst over behoeften en motieven bij keuze voor mobiliteitsvormen, bestempelen flexibiliteit als belangrijkste waarde. Kosten, snelheid, comfort en zekerheid zijn daarna het belangrijkst. Flexibiliteit en zekerheid lijken daarbij wel conflicterend; de vraag of goede reisinformatie (zekerheid) kan samengaan met flexibiliteit leverde een interessante discussie op. Duurzaamheid is overigens van mindere betekenis, aldus de reizigers.

Meenemen naar de toekomst
Flexibiliteit blijkt een speerpunt dat de provincie absoluut mee moet nemen in de toekomst. Ook snelheid geldt dan als belangrijk aandachtspunt volgens de reiziger. Deze en overige speerpunten zijn samengevat in de woordenwolk hieronder.

Via deze weg willen de provincie Noord-Brabant en Reizigersoverleg Brabant de deelnemers nogmaals bedankt voor hun inzet.

Onderdeel van gesprekken over toekomstig OV
Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie bijeenkomsten en gesprekken over het OV van de toekomst die de provincie organiseert met onder andere reizigers, overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en vervoerders. Om een bredere blik te krijgen op wat reizigers beweegt, zal de provincie Noord-Brabant onder andere nog een enquête houden onder een grotere groep reizigers in Brabant. De opgehaalde input helpt de provincie Noord-Brabant bij de verdere uitwerking van onze OV-visie. Meer informatie hierover leest u op www.brabant.nl/vernieuwingov.

Denkt u mee over nieuwe term voor het toekomstige ‘OV’?
Bij de term ‘OV’ denkt iedereen aan het klassieke OV (bus en trein), maar voor het OV in de toekomst is meer dan dat en onderdeel van de totale mobiliteit. De huidige term is zo ingeprent dat dit niet te veranderen is. Daarom vraagt de provincie Noord-Brabant iedereen die meedenkt en -doet in dit traject ook mee te denken over een nieuwe term voor het toekomstige ‘OV’. Er zijn al enkele interessante inzendingen, maar suggesties kunt u nog mailen naar vernieuwingOV@brabant.nl. De winnaar ontvangt een leuke prijs.