Ministerie van I&W: “Van ingenieursmentaliteit naar gedragskundige en datagedreven mentaliteit” (deel 3 van 3)

In de rubriek ‘(Uit)zicht op mobiliteit’ duikt Reizigersoverleg Brabant, samen met experts, in de toekomst van mobiliteit. Dit keer blikt Eric Mink vooruit. Hij is Programmamanager MaaS (Mobility as a Service) bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. MaaS gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via geïntegreerde apps.

 

Het eerste deel van dit interview gaat over het slimmer reizen op basis van data en de integratie van verschillende vervoersmogelijkheden in één app. Het tweede deel betreft de zoektocht naar zulke apps en de benodigde samenwerking tussen markt en overheid. Onderstaand het laatste deel. Hierin staan de behoeftes van reizigers en de voor- en nadelen voor hen centraal.

Reizigersoverleg Brabant: “Als u kijkt naar de ambitie om slimmer, en dus gevarieerder, te reizen…  Waaruit blijkt deze behoefte onder reizigers volgens u? Kan er ook sprake zijn van een verborgen behoefte?”
Eric Mink spreekt veel bedrijven die vroeger mensen verleidden met een leaseauto. “Volgens die bedrijven zeggen jonge hoogopgeleiden nu ‘Ik wil helemaal geen leaseauto. Ik wil weten hoe ik duurzaam  kan reizen’. Ook zoeken die bedrijven zelf naar manieren om slimmer te reizen. Veel van hen hebben zich verbonden aan het klimaatakkoord van Parijs. En ze zien dat hun leaseauto’s de hele dag stilstaan op een duur stuk grond dat je ook anders kan gebruiken.”
Dat het bij sommige reizigers nog een latente behoefte is, is volgens Eric Mink zeker een mogelijkheid. “Heb je de filmpjes van 10 jaar geleden gezien waarin mensen gevraagd werden of ze behoefte hadden aan een smartphone? Ze zeiden allemaal dat ze het niet nodig hadden; ‘ik heb thuis toch een computer’. En nu kunnen we niet meer zonder. Die smartphone integreert van alles en nog wat. Een rekenmachine, internet, bellen…”
Het feit blijft dat de overheid erachter moet komen of er (deels) een latente behoefte is. Eric Mink: “Daar kom je achter door af te wachten, maar dan overkomt het je en kan je in de platformeconomie nauwelijks meer bijsturen. Je kan ook in het diepe springen als speler in het veld. Dan zie je ook wat er gebeurt, maar kan je gaandeweg je beleid op ontwikkelingen afstemmen.”

Reizigersoverleg Brabant: “We zien de voordelen van MaaS, maar vast en zeker zijn er ook nadelen voor de reiziger?”
“Er is een aantal zaken waarvoor we moeten oppassen”, aldus Eric Mink. “We doen ook niet voor niks pilots met verschillende doelgroepen.” Hiermee doelt hij bijvoorbeeld op de verschillen tussen stedelijk gebied en platteland, de aandacht voor mensen die digitaal minder sterk zijn en mensen met een beperking.
“We zijn aan het pionieren”, zo stelt hij, “maar de aandacht voor mensen die extra of andere ondersteuning nodig hebben, is er zeer nadrukkelijk. Je wilt juist dat mensen niet in een sociaal isolement terecht komen. Of het nu gaat om mensen in een plattelandsgemeente waar geen bus meer komt, om mensen die MaaS eng vinden of om mensen die het nu al ingewikkeld vinden om te reizen.”

Reizigersoverleg Brabant: “Wat zou je de reiziger mee willen geven met het oog op toekomstige mobiliteit?”
Eric Mink: “Ik denk dat er nu veel tegelijkertijd verandert; we krijgen waterstofbussen, elektrische auto’s , deelauto’s... Ik zou het allemaal proberen als reiziger. Zeker omdat deze apps je helpen bij het maken van de meest passende keuze, kan dat heel interessant zijn.”
“Ook vind ik dat het goed is om na te denken over hoe je reist en of je überhaupt nog twee auto’s voor de deur moet hebben staan. Sommige mensen zullen zich steeds meer beseffen dat het anders kan. Het is niet zo dat alles anders moet, maar wel dat het slimmer en duurzamer kan. En ik denk zeker dat MaaS daarbij helpt. Ik ben natuurlijk niet voor niets van MaaS”, aldus Eric Mink.

 

Meer informatie over de 7 nationale pilots? Bekijk hier de brochure.