Nieuwe dienstregeling in Oost-Brabant per 10 december

Met ingang van zondag 10 december is er een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in Oost-Brabant. Dit houdt in dat lijnen gewijzigde vertrektijden hebben of een andere route rijden. De stadsdienst van ’s-Hertogenbosch wijzigt ingrijpend en er zijn diverse wijzigingen op de streeklijnen. Tilburg krijgt een tijdelijk busstation met gewijzigde opstaphaltes. Meer informatie en alle wijzigingen zijn te vinden op www.arriva.nl/dienstregeling.

Oost-Brabant
In de hele regio wijzigen er aankomst- en vertrektijden. Ook zijn er routewijzigingen en worden er meer aansluitingen gerealiseerd. In de spitsuren komen er meer ritten bij en met name in de daluren vervallen er enkele ritten.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Op de verbinding Uden – Eindhoven (lijn 305), gaat richting Eindhoven in de ochtendspits iedere 7,5 minuut een bus rijden.
 • Extra ritten op de spitssneldiensten 605 Uden – Eindhoven en 606 Uden – ’s-Hertogenbosch
 • Op de Volans lijnen 300, 301, 305 en 306 gaat de kwartierdienst in de ochtendspits langer doorrijden (tot ca. 10:00 uur) en begint eerder in de middagspits (vanaf ca. 14:00 uur).
 • Er komt een nieuwe Schoolliner: lijn 600 vanaf Kaatsheuvel, Efteling via Sprang-Capelle en Waalwijk Noorder Allee naar ’s-Hertogenbosch v.v.
 • Vanuit Waalwijk komt een rechtstreekse verbinding met onderwijsgebied Stappegoor via lijn 602 en 636. Schoolliner 602 rijdt in de ochtend via Sprang Capelle en Kaatsheuvel. Schoolliner 636 rijdt in de ochtend via Kaatsheuvel, Loon op Zand en Tilburg Station.
 • Lijn 131 van Breda naar Tilburg v.v. gaat voortaan via de Universiteit Tilburg en Amarant rijden.
 • Er komt een nieuwe Nightliner vanuit Tilburg naar Breda, via Dongen en Oosterhout (lijn 854). Hierdoor kunnen reizigers van zaterdag op zondag ook in de nachtelijke uren met de bus naar huis.
 • Buurtbus 238 gaat voortaan doorrijden naar Boxmeer station en krijgt in Cuijk (Vianen en Heeswijkse Kampen) een gewijzigde route.

Een complete beschrijving van alle wijzigingen per lijn is te vinden op www.arriva.nl/dienstregeling

Stadsdienst Tilburg
Het busstation op het Centraal Station wordt voor de duur van één jaar verplaatst naar de noordzijde van het spoor. Door deze tijdelijke verplaatsing wijzigt de perronindeling. Doordat de bussen via de Burgemeester Brokxlaan rijden, vervallen alle haltes aan de Spoorlaan. Op de huidige plaats van het busstation wordt een nieuw busstation gebouwd, die eind 2018 in gebruik wordt genomen.
De stadsdienst Tilburg blijft qua lijnennet grotendeels ongewijzigd. Wel wijzigen de vertrektijden door de verplaatsing van het busstation.

Stadsdienst ‘s-Hertogenbosch
De stadsdienst ’s-Hertogenbosch wijzigt ingrijpend. Dit is gedaan om het aanbod beter af te stemmen op de vraag en de wensen van reizigers in en rondom de stad. Er komen nieuwe lijnen, routes wijzigen en sommige lijndelen worden vervangen door andere lijnen. Ook wijzigen op sommige lijnen de frequenties. Daarnaast wijzigen de tijden van de trein, dus de tijden van de stadslijnen wijzigen ook om zo goed mogelijk op de trein aan te blijven sluiten.

De belangrijkste wijzigingen per lijn:

 • Lijn 1/11 Centraal Station – Oosterplas
  De huidige lijn 1/11 wordt geknipt. Het deel Centraal Station – Kruiskamp wordt lijn 4. Het deel Centraal Station – Oosterplas blijft lijn 1/11. De route wijzigt niet. De frequentie is ieder half uur op alle dagen tot ongeveer 21.30 uur.
  Lijn 11 is de routevariant via Pettelaarpark. Net als nu rijdt lijn 11 op werkdagen overdag in de ochtend van Centraal Station naar Oosterplas en in middag van Oosterplas naar Centraal Station. Tijdens de overige perioden rijdt lijn 1, ook in het weekend.
 • Lijn 2 Centraal Station – Centrum – Rompertsebaan – Hambaken
  Deze lijn vervangt de huidige lijn 12. Lijn 2 rijdt vanaf Centraal Station via het centrum en de Rompertsebaan naar de wijk Hambaken. Door Hambaken rijdt lijn 2 een lus in één richting, tegen de wijzers van de klok in. De huidige haltes op de Klokkenlaan, De Bokkelaren en Het Wielsem blijven bestaan aan een kant van de weg. Op de Sint Teunislaan is een nieuwe halte gepland voor lijn 2.
  Lijn 2 rijdt ieder half uur op alle dagen tot ongeveer 21.30 uur.
  Naast lijn 2 gaat ook lijn 7 via Hambaken (Het Wielsem) rijden, zodat een snelle verbinding naar het Centraal Station blijft.
 • Lijn 3 Centraal Station – Rosmalen NS Station
  Lijn 3 wijzigt vrijwel niet. Deze lijn rijdt alle dagen van de week tot ongeveer 00.30 uur en gaat voortaan doorrijden naar Rosmalen Station.
 • Lijn 4 Kruiskamp – Centraal Station – Groote Wielen / Rosmalen NS station
  De nieuwe lijn 4 vervangt de huidige lijn 1 (Kruiskamp - CS) en lijn 13 (CS – Rosmalen). De route van lijn 4 is gelijk aan die van de huidige lijnen 1 en 13.
  Lijn 4 gaat op werkdagen overdag en op zaterdag vier keer per uur rijden tussen Kruiskamp en Rosmalen Noord (Groote Wielen). Twee keer per uur rijdt de bus tot het Laaghemaal bij de nieuwe halte bij de kruising met de Vlietdijk, twee keer per uur rijdt de bus door naar Rosmalen Station. Vanuit Rosmalen station rijdt lijn 4 verder als lijn 3 naar Centraal Station. In de avond en op zondag rijdt lijn 4 twee keer per uur. Alle ritten rijden dan door naar Rosmalen Station, met een aansluiting op lijn 3. Alle avonden rijdt lijn 4 door tot ongeveer 00.30 uur.
  Op het Laaghemaal komt een nieuwe halte bij de kruising met de Oosteinderweg (bij de sportvelden).
 • Lijn 5 Centraal Station – Engelen
  Deze lijn wijzigt niet, alleen de vertrektijden zijn gewijzigd. Lijn 5 rijdt net als nu alleen op maandag - vrijdag tijdens ochtend- en middagspits. Op dit traject gaat ook buurtbus 250 rijden. Deze rijdt als lijn 5 niet rijdt: op werkdagen tussen de ochtend- en middagspits en op zaterdag.
 • Lijn 6 Centraal Station – Empel (via De Herven – De Reit)
  Lijn 6 gaat via De Herven en De Reit rijden. Tussen Centraal Station en De Reit rijdt lijn 6 volgens de ruite van de huidige lijn 2. Vanaf de Harendonkseweg rijdt de bus volgens huidige route van lijn 6 naar Empel. Lijn 6 rijdt een halfuurdienst op alle dagen tot ongeveer 21.30 uur. Lijn 6 gaat dus voortaan ook op zondag rijden.
 • Lijn 7 CS – Maasoever (via Het Wielsem)
  Lijn 7 behoudt zijn huidige frequentie maar de route wordt iets aangepast. De route gaat via Het Wielsem lopen in plaats van via de Hambakenweg. De wijk Hambaken krijgt hierdoor een snelle verbinding naar het Centraal Station.Op het noordelijk deel van Het Wielsem krijgt lijn 7 een nieuwe halte.
  Lijn 7 rijdt alleen maandag - vrijdag, iedere kwartier tijdens de ochtendspits, en ieder halfuur de rest van de dag.
 • Lijn 8/9 Vught – Jeroen Bosch Ziekenhuis – Centraal Station – Maasoever
  De lijnen 8 en 9 wijzigen niet, alleen de vertrektijden verschuiven iets. Lijn 8 en 9 rijden beide ieder half uur op maandag – vrijdag en zaterdag overdag. Op het gezamenlijke traject Vught Noord – Jeroen Bosch Ziekenhuis – Maaspoort rijden ze gezamenlijk ieder kwartier. In de avonden en op zondag rijden beide lijnen een uurdienst, op het gezamenlijke traject is dat dan een halfuurdienst. De lijnen rijden iedere avond tot ongeveer 00.30 uur.
 • Lijn 12 Centraal Station – De Rompert
  Dit lijnnummer vervalt, lijn 6 vervangt deze lijn.
 • Lijn 13 Centraal Station – Rosmalen
  Dit lijnnummer vervalt, lijn 4 vervangt deze lijn.
 • Lijn 250 Centraal Station – Jeroen Bosch Ziekenhuis – Kruiskamp – Engelen – Bokhoven
  Lijn 250 is een buurtbus en vervangt de huidige wijkbus Engelen. De buurtbus rijdt vanaf Centraal Station via het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Kruiskamp naar Engelen, Haverleij en Bokhoven. De buurtbus rijdt aanvullend op lijn 5 op werkdagen van 9.00 – 15.30 uur en op zaterdag.

Investeren in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
Arriva ziet dat het aantal reizigers op de Volans-lijnen (HOV) blijft groeien. Daarom worden er extra ritten ingezet tijdens de drukste momenten op bijna alle Volans-lijnen. Op de verbinding Uden – Eindhoven (lijn 305), gaat in de ochtendspits richting Eindhoven zelfs iedere 7,5 minuut een bus rijden.

Nightliners
Het netwerk van de Nightliners in Brabant wordt uitgebreid met lijn 854. Reizigers krijgen de mogelijkheid om ook in de nacht van zaterdag op zondag vanuit Tilburg naar Dongen, Oosterhout, Teteringen en Breda te reizen. Net als de overige Nightliners vertrekt lijn 854 vanaf halte Interpolis in Tilburg, om 01.40, 02.50 en 04.00 uur.

Reizigerscampagne
Vanaf donderdag 16 november start de campagne om reizigers te informeren over de nieuwe dienstregeling. Dit gebeurt onder de vlag van Bravo. Bravo is de naam voor het openbaar vervoer in Brabant en staat voor Brabant vervoert ons. De campagne bestaat onder andere uit busreclame, een online campagne, huis-aan-huisfolders en promotieteams.

Vraaggericht openbaar vervoer
Openbaar vervoer in Brabant heeft de visie: Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord.
Speerpunt is dat er slim wordt ingespeeld op de vraag van de reizigers. Dat wil zeggen dat de bussen daar ingezet worden waar de vraag hoog is. En waar de vraag laag is rijden minder bussen.
De dienstregeling is in samenwerking met de provincie Noord-Brabant tot stand gekomen. Het ROB (Reizigers Overleg Brabant) heeft advies over de dienstregeling uitgebracht. Ook gemeenten hebben hun inbreng gehad.

Nieuw betaalgemak in de Brabantse bussen
Vanaf 1 december (10 dagen voor de start van de nieuwe dienstregeling) wordt er geen contant geld meer in alle Brabantse bussen, van Arriva en Hermes, geaccepteerd. Reizigers reizen vanaf 1 december met de OV-chipkaart, een e-ticket of betalen het vervoerbewijs in de bus met pin, contactloos of creditcard. Arriva, Hermes en provincie Noord-Brabant verbeteren op deze manier de veiligheid in de bus, voor zowel de buschauffeur als de reiziger. Ook wordt het betaalgemak voor de reiziger hiermee verhoogd.

Meer informatie
Op www.arriva.nl/dienstregeling kunnen reizigers meer informatie vinden over de vertrektijden en de nieuwe reismogelijkheden.