OV Reizigerspanel Brabant: “Uniformiteit is de basis voor draagkracht”

OV-reizigers in Brabant vinden harmonisatie tussen flexsystemen onderling en tussen  flexsystemen en reguliere bussen belangrijk. Dit blijkt uit onderzoek onder 539 reizigers via het OV Reizigerspanel Brabant in april 2019. Na de huidige leerzame flexpilots kijkt Reizigersoverleg Brabant, de organisatie achter het panel, naar de kansen voor deze harmonisatie.

Foto: Hans van den Hatert

“Uniformiteit is de basis voor draagkracht”, zo licht één van de reizigers het belang van eenheid binnen de verschillende vervoerssystemen toe. Verwachtingenmanagement lijkt daarbij het sleutelwoord; “De naam is overal Bravo(flex). De reiziger verwacht dan uniformiteit. Reis je in een ander gebied, dan weet je waarop je kunt rekenen en loop je niet tegen verrassingen aan.”

Belang van uniformiteit bij Bravoflexsystemen onderling…
Momenteel lopen er in Brabant meerdere pilots voor flexsystemen, allen met verschillende kenmerken. Nog maar een klein deel van de respondenten heeft ervaring met een dergelijk vervoerssysteem. Kijkend naar alle ondervraagde reizigers geldt dat men in eerste instantie verdeeld is over het belang van eenheid, maar een meer concrete doorvraag leert dat zij er toch duidelijk van overtuigd zijn. Met name de betrouwbaarheid, de betaalwijze en de tarifering spannen hierbij de kroon.

Aspect Bravoflexsystemen

% reizigers dat gelijkheid tussen flexsystemen (zeer) belangrijk vindt

Betrouwbaarheid (op tijd vertrekken en aankomen):

89%*

Wijze van betalen (OV-chipkaart, via app of met pinpas):

82%*

Tarieven (kilometertarief of vast bedrag per rit):

81%*

Manier van reserveren (via website, app of telefonisch):

76%*

Geldigheid reisproducten (zoals studenten reisproduct of Brabant Altijd Vrij):

73%*

Herkenbaarheid (zelfde huisstijl/uiterlijk):

73%*

Comfort van de voertuigen:

70%*

Aanbod van kortingsproducten (bijvoorbeeld leeftijdskorting):

68%*

Reserveren (wel reserveren of reserveringsvrij):

64%*

* Resterend percentage reizigers vindt het (zeer) onbelangrijk, is neutraal of heeft geen mening.

Sommige reizigers vinden een nuance terecht. “Complexiteit zal een aantal mensen tegenhouden om het te gebruiken, anderzijds is flexibiliteit ook een positief punt. Beide aspecten moeten in evenwicht zijn”, aldus een reiziger. In lijn met deze flexibiliteit benoemen enkelen dat het belangrijk is dat de vervoersvorm aansluit bij de lokale vraag en dat daarom niet alles overal hetzelfde kan zijn. Communicatie lijkt daarbij wel cruciaal: “Of het hetzelfde is in elke regio vind ik niet zo belangrijk, maar wel dat ze duidelijk communiceren over hun tarieven en regels.”

… en die tussen Bravoflex en de reguliere bus
Wat betreft de vergelijking tussen Bravoflex en de reguliere bus geldt dat de reiziger het meeste belang hecht aan eenheid in betrouwbaarheid, informatievoorziening, bereikbaarheid en betaalwijze.

Aspect Bravoflexsystemen

% reizigers dat gelijkheid tussen flexsystemen (zeer) belangrijk vindt

Betrouwbaarheid (op tijd vertrekken en aankomen):

89%*

Informatievoorziening (bijvoorbeeld waar de informatie te vinden is):                           

84%*

Bereikbaarheid (in welke mate kan je komen waar je wilt):

83%*

Wijze van betalen (OV-chipkaart, via app of met pinpas):

81%*

Tarieven (kilometertarief of vast bedrag per rit):

75%*

Geldigheid reisproducten (zoals studenten reisproduct of Brabant Altijd Vrij):

72%*

Comfort van de voertuigen:

67%*

Aanbod van kortingsproducten (bijvoorbeeld leeftijdskorting):

65%*

Herkenbaarheid (zelfde huisstijl/uiterlijk):

63%

* Resterend percentage reizigers vindt het (zeer) onbelangrijk, is neutraal of heeft geen mening.

Één op de twee reizigers is negatief over verschillen in betaalwijzen tussen flexsystemen en het reguliere systeem (10% is positief). Kijkend naar de tariefopbouw, heeft 72% van de reizigers een voorkeur voor calculatie op basis van reisafstand (in tegenstelling tot een vaste prijs) net als bij een reguliere bus.

Wat betreft de herkenbaarheid geldt dat verschillen tussen de flexsystemen en reguliere bussen juist welkom zijn; “Zo weet je dat je met verschillende diensten te maken hebt. Als alles lijkt op een normale lijndienst schept dat verwachtingen”.

Leertraject belangrijk
Door de huidige pilots voor flexsystemen in Brabant leren Hermes, Arriva, de Provincie Noord-Brabant en Reizigersoverleg Brabant wat het beste werkt. Reizigersoverleg Brabant vindt dit leertraject belangrijk. Na voldoende looptijd zal ze, op basis van de pilotuitkomsten, kijken in welke mate uniformiteit slim en realiseerbaar is. De inzichten die het reizigersonderzoek biedt, zijn inmiddels gedeeld met de provincie Noord-Brabant, Arriva en Hermes.

OV Reizigerspanel Brabant
Reizigersoverleg Brabant onderzoekt via het panel zes keer per jaar de reisbeleving van Brabantse OV-reizigers. Hierbij gaat het om wisselende thema’s. Ook deelnemen aan het OV Reizigerspanel Brabant? Meer informatie: www.ovpanel-brabant.nl.