Reizigers Regiovervoer Midden-Brabant onbekend met Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden

Reizigers in het Regiovervoer Midden-Brabant zijn onvoldoende bekend met de per 1 juli geldende herziende Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR). Hierbij gaat het met name om de verplichte sticker. Dit is de uitkomst van overleg met vertegenwoordigers van deze doelgroep, gecoördineerd door Reizigersoverleg Brabant. Momenteel wordt gezocht naar manieren om de reiziger hierover beter te informeren.

Het overleg met de vertegenwoordigers maakt duidelijk dat veel rolstoelinzittenden verbaasd zijn wanneer de chauffeur aangeeft dat hun rolstoel binnenkort voorzien moet zijn van een sticker. Deze wijziging is het resultaat van het besluit dat een rolstoel moet voldoen aan de ISO-norm 7176-19. Deze norm duidt erop dat de rolstoel botsproef is.

Sticker voor crash geteste rolstoel
De sticker met het haaksymbool (zie afbeelding) dient de rolstoelinzittende zelf aan te vragen via de partij waar de rolstoel aangeschaft of verstrekt is. De dealer controleert of de rolstoel voldoet aan de eisen en vraagt de producent, indien nodig, de rolstoel aan te passen. Meer informatie en een checklist voor passagiers is te vinden op de website van het Sociaal Fonds Taxi.
Ervaart u problemen met (het aanvragen van) de sticker? Deel uw bevinding dan via info@reizigersoverlegbrabant.nl. Reizigersoverleg Brabant gaat er dan mee aan de slag.

Belangenbehartiging WMO’ers en leerlingen
De onbekendheid van de Code VVR werd  duidelijk tijdens recente belangenbehartigingsactiviteiten van Reizigersoverleg Brabant voor reizigers in het Regiovervoer Midden-Brabant. Inmiddels is de bij de start al aanwezige werkgroep ‘Reizigersbelang’, bestaande uit vertegenwoordigers van het WMO-vervoer, uitgebreid. Voor de reizigers in het leerlingenvervoer heeft Reizigersoverleg Brabant een tweede werkgroep ingericht. De leden hiervan zijn veelal ouders en scholen voor speciaal onderwijs.
Regiovervoer Midden-Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en acht Midden-Brabantse gemeenten. Deze partners streven na dat alle inwoners in de regio zich kunnen verplaatsen. De gemeenten en de provincie organiseren dit vervoer onder de vlag van Bravo.

Ook meedenken?
Reizigersoverleg Brabant zoekt momenteel extra leden voor de WMO- en leerlingenwerkgroep. Heeft u interesse in deelname namens diverse WMO’ers of leerlingen? Neem dan contact op met Wendy Waddilove via 073-6900518 of info@reizigersoverlegbrabant.nl.