Reizigersoverleg Brabant ziet kansen voor ambities Beleidskader Mobiliteit

Reizigersoverleg Brabant ziet kansen voor de verdere invulling van met name de ambities ‘mobiliteit voor iedereen’ en ‘een samenhangend mobiliteitssysteem’ binnen het Beleidskader Mobiliteit van de Provincie Noord-Brabant. Over deze en de andere ambities dacht ze, samen met 80 andere partners, mee tijdens de eindsprint van de Koers Mobiliteit voor Brabant op 9 september jongstleden.

De Provincie Noord-Brabant zet in het ‘Beleidskader Mobiliteit: Koers 2030’ een koers uit om, samen met haar partners, Brabant klaar te maken voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Reizigersoverleg Brabant onderschrijft de ambities van dit beleidskader. Ze dacht er de afgelopen maanden over mee.

‘Mobiliteit voor iedereen’ breder bekijken
Tijdens de eindsprint benadrukte Reizigersoverleg Brabant met name het belang om het aandachtsveld van de ambitie ‘Mobiliteit voor iedereen’ voldoende breed te trekken. Naast toegankelijkheid voor mensen met een (fysieke) beperking gaat het namelijk ook om de laagdrempeligheid voor mensen met bijvoorbeeld een taalachterstand, een beperkte beurs of beperkte digitale vaardigheden. In het definitieve beleidskader is de aandacht verdeeld over vier vormen van toegankelijkheid; fysiek, sociaal, communicatief en financieel. Reizigersoverleg Brabant bracht ook het reizigersperspectief in bij onder andere de ambitie ‘een samenhangend mobiliteitssysteem’.

Realisatie van ambities
Alle ambities, waaronder ook ‘veilige mobiliteit’, ‘schone, stille en gezonde mobiliteit’ en ‘een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem’, werden tijdens de eindsprint door Christophe van der Maat (gedeputeerde Mobiliteit, Provincie Noord-Brabant) en Carlo van de Weijer (Director Smart Mobility, Technische Universiteit Eindhoven) toegelicht. Daarbij kwamen ook de vervolgstappen om slagvaardig samen te werken aan de realisatie van die ambities aan de orde. Dit met het oog op de oproep van de gedeputeerde om niet alleen mee te denken, maar ook mee te doen. Reizigersoverleg Brabant is één van de partijen die zich inzet voor deze realisatie.