ROB adviseert over dienstregelingsplannen 2021

Reizigersoverleg Brabant heeft haar advies gegeven over de dienstregelingsplannen voor 2021 van Arriva en Hermes. Echter, latere wijzigingen vanwege het coronavirus, en daarmee vervolgadvies, zijn niet uitgesloten.


In de afgelopen weken beraadde Reizigersoverleg Brabant zich met diverse werkgroepleden op haar advies over de lopende pilots en voorgestelde aanpassingen van de dienstregeling 2021 in West-, Oost- en Zuidoost-Brabant. De uiteindelijke adviezen vormen het sluitstuk van meerdere interne en externe overleggen gedurende het gehele ontwikkeltraject.

Ontwikkeltraject
In het laatste kwartaal van 2019 is gestart met de ontwikkeling van de plannen in de Tactische Ontwikkel Teams van West-, Oost- en Zuidoost-Brabant (TOT’s). Deze teams bestaan uit een afvaardiging van de vervoerder, provincie, de grootste gemeentes, een samenwerkingsorgaan van alle (kleinere) gemeentes en Reizigersoverleg Brabant. Reizigersoverleg Brabant stemde de ontwikkelingen continu af met haar aangesloten reizigers om gedurende het traject hun visie te kunnen delen met de TOT-leden.

Onzekerheid vanwege corona
De onzekerheid vanwege corona op de korte én lange termijn maakt dat de TOT’s besloten hebben om een beperkt aantal aanpassingen voor de dienstregeling van 2021 door te voeren. Het is aannemelijk dat komende ontwikkelingen rondom het coronavirus leiden tot nieuwe wijzigingen in de dienstregelingsplannen. Dan zal Reizigersoverleg Brabant opnieuw geïnformeerd en/of geraadpleegd worden.

Voorstel naar Gedeputeerde Staten
De vervoerders betrekken het huidige advies van Reizigersoverleg Brabant, samen met die van overige betrokken partijen, bij het uiteindelijke voorstel. Dit voorstel wordt half september voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De inhoud van het advies van Reizigersoverleg Brabant wordt daarna openbaar. De nieuwe dienstregeling start op de tweede zondag in december.