ROB benadrukt noodzaak voor goede reisinformatie

De Brabantse reiziger hecht veel belang aan de (aanwezigheid van) dynamische reisinformatie bij een halte, maar is daar tegelijkertijd ontevreden over. Dit zou ook een aandachtspunt zijn áls er initiatieven worden genomen om de wachttijdbeleving te verbeteren. Zo blijkt uit onderzoek in juli onder 590 leden van het OV Reizigerspanel Brabant van Reizigersoverleg Brabant.

De Brabantse reiziger hecht veel belang aan (de aanwezigheid van) dynamische reisinformatie (7,85). Tegelijkertijd is diezelfde reiziger er niet erg tevreden over (6,29). De informatiepanelen blijken vaak niet optimaal te werken. Dit contrast tussen belang en tevredenheid is het grootst in Zuidoost-Brabant. Hier is het belang het grootst (8,33) en de tevredenheid het laagst (5,91). Echter, volgens de Brabantse reiziger is een DRIS-paneel minder belangrijk als er bij elke halte Wifi zou zijn.

Positieve wachttijdbeleving
Mogelijk draagt dynamische reisinformatie bij aan veraangenaming van de wachttijd bij een halte. Immers, áls er er initiatief wordt genomen om de wachttijdbeleving te verbeteren, moet dit volgens de reiziger betere en meer dynamische reisinformatie betreffen. Dit betekent een actuele(re) weergave van de wachttijd, de plaats/route van de bus, vertragingen (inclusief reden en alternatieven) en aansluitingen op overige OV-opties. Een andere genoemde verbetering is de komst van (gratis) Wifi. Ruim 50% van de reizigers geeft aan dat het belangrijk is dat er een aanvullende oplossing komt om de wachttijdbeleving te verbeteren.
Alhoewel gering, kent de reiziger in West-, Oost- en Zuidoost-Brabant een belang toe aan een positieve tijdsbeleving (respectievelijk 6,69, 6,46 en 6,79). Deze is doorgaans ook redelijk positief. De laagste waardering wordt toegekend aan het wachten bij een halte in landelijk gebied in Zuidoost-Brabant (5,83). En bijna één op de drie reizigers ervaart wachttijd als verloren tijd indien de wachttijd langer is dan 10 minuten.

Noodzaak voor verbetering reisinformatie
Kortom, het is zaak om aandacht te hebben voor de verbetering van (de aanwezigheid van) dynamische reisinformatie. De uitkomsten wat betreft reisinformatie zijn al gedeeld in een onderzoek naar dynamische reisinformatie van een partner van Reizigersoverleg Brabant. Daarvoor vond er onder reizigers een verdiepingssessie plaats waarbij de momenten en inhoud van en middelen voor informatievoorziening onder de loep zijn genomen. Wat betreft veraangenaming van de haltes gaat Reizigersoverleg Brabant met de al betrokken partijen kijken naar welke noodzaak er is. Goede reisinformatie blijft een speerpunt voor Reizigersoverleg Brabant.

Ook aanmelden voor het OV Reizigerspanel Brabant?
Meer informatie over het panel vindt u op www.OV-panelbrabant.nl. Daar kunt u zich ook inschrijven. Via de FB-pagina en/of de nieuwsbrief van Reizigersoverleg Brabant blijft u op de hoogte van onder andere de uitkomsten van het panel.