ROB over Event Ticket Carnaval: “Positief, maar inzicht in prijs, alternatieve vervoersbewijzen en distributie belangrijk”

Reizigersoverleg Brabant is positief over het voorstel van Arriva voor het Event Ticket Carnaval. Wel geeft ze Arriva diverse aandachtspunten mee, met name wat betreft communicatie en distributie.

Reizigersoverleg Brabant waardeert de keuzevrijheid van de reiziger wat betreft het aantal dagen bij het kopen van het Event Ticket Carnaval. Ook verwacht ze dat de voorverkoop ervan zorgt voor minder oponthoud in de bus. Bij de prijs, alhoewel deze acceptabel is, plaatst Reizigersoverleg Brabant nog wel wat kanttekeningen. Net als bij de distributie van het ticket en de communicatie erover.

Keuze voor specifieke dagen
Het Event Ticket Carnaval, dat per dag gekocht kan worden, komt volgens Reizigersoverleg Brabant tegemoet aan de vermoedelijke reizigersvoorkeur voor het afkopen van reisrecht voor slechts enkele losse dagen. Immers, navraag bij Arriva leert dat het voormalige passe-partout voor 5 dagen, ondanks de lage prijs, nauwelijks werd afgenomen. Volgens de vervoerder kochten de reizigers tijdens het afgelopen Carnaval vooral dalurendagkaarten in de bus.

Prijs
Wel betreurt Reizigersoverleg Brabant het feit dat het passe-partout in 2018 goedkoper was dan het nu aanschaffen van vijf losse e-tickets. Ondanks de huidige acceptabele prijs, vraagt Reizigersoverleg Brabant Arriva toch om inzicht voor de reiziger in de reden dat vorig jaar de prijs per dag drastisch lager was.

Communicatie
Reizigersoverleg benadrukt het belang van goede communicatie over het onderscheid tussen het reguliere e-ticket en het e-ticket dat geldig is tijdens Carnaval 2019. Ook vestigt ze onder andere aandacht op communicatie over alternatieve vervoersbewijzen die interessant zijn voor de reiziger en dat het e-ticket niet in de bus te koop is.

Distributie
Verder vindt Reizigersoverleg Brabant aandacht voor signalen van reizigers uit de streek over de verkrijgbaarheid van het ticket belangrijk. Immers, uitsluitend op de busstations in Uden en Den Bosch zijn fysieke verkooppunten van het e-ticket te vinden, terwijl niet iedereen het ticket online kan en/of wil kopen.

Lees hier het gehele advies.