ROB stemt in met tarieven vrije reiziger regiovervoer 2021

Reizigersoverleg Brabant stemt in met de door de Provincie Noord-Brabant voorgestelde tarieven voor vrije reizigers in het regiovervoer per 1 januari 2021. In dit advies vestigen we wel de aandacht op onder andere het belang van een eenduidig tariefstelsel.

De Provincie Noord-Brabant heeft besloten de door haar voorgestelde tarieven voor de vrije reiziger in de Regiotaxi Noordoost-Brabant, Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Deeltaxi West-Brabant, Taxbus Zuidoost-Brabant en het Regiovervoer Midden-Brabant door te voeren. Dit ligt in lijn met het advies van Reizigersoverleg Brabant. Deze nieuwe tarieven zijn binnenkort te vinden op de websites van deze vervoerders.

Reizigersoverleg Brabant adviseert de Provincie Noord-Brabant wel om geleidelijk toe te werken naar een eenduidig tariefstelsel door bij toekomstige contracten hierop te sturen. De Provincie Noord-Brabant bespreekt intern medio januari 2021 welke stappen hiertoe later gezet kunnen.