Stichting Hoormij, Reizigersoverleg Brabant en Kentalis slaan handen ineen voor dove en slechthorende reizigers

Stichting Hoormij, Reizigersoverleg Brabant en Kentalis slaan de handen in ineen voor dove en slechthorende reizigers in het Brabantse openbaar vervoer (OV). Een experimentele OV-bijeenkomst, die speciaal voor deze doelgroep ingericht is, gaf daarvoor de doorslag.

“Wij ontvangen regelmatig signalen van mensen met een gehoorbeperking over problemen in de bus en trein. Ze wijzen bijvoorbeeld op het missen van de omroepberichten”, aldus Jetty Mouw, voorzitter van Stichting Hoormij, afdeling Breda. Naar aanleiding van dit soort signalen oriënteren Kentalis, Stichting Hoormij en Reizigersoverleg Brabant zich momenteel op verbeteringen voor doven en slechthorenden. Verbeteringen die voortbouwen op eerdere initiatieven en wijzen op de noodzaak van continue aandacht voor de toegankelijkheid van het OV.

Succesvolle eerste OV-bijeenkomst
Het succes van een experimentele OV-bijeenkomst op 10 september jongstleden in Breda vormt het startsein voor verdere samenwerking. Tijdens deze bijeenkomst leerden doven en slechthorenden meer over de OV-chipkaart en het reizen. Daarbij was speciale aandacht voor hun behoeftes. Ter ondersteuning was er een schrijftolk en ringleiding. Een greep uit de reacties van de deelnemers: “Van A tot Z goed te volgen. Wij gaan het openbaar vervoer nu uitproberen.”, “Veel minder onzekerheid om nu te beginnen met reizen” en “Voldoende informatie om ook met het OV te gaan. Nu gebruik ik nog altijd de auto.”

Aanmeldingen praktijkbijeenkomst
Stichting Hoormij, Reizigersoverleg Brabant en Kentalis bieden ook een (opvolgende) praktijkbijeenkomst aan op 16 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in Breda. Tijdens deze bijeenkomst reizen doven en slechthorenden, in een klein groepje, zelf met de bus en trein. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren OV-gids van Reizigersoverleg Brabant die bekend is met mensen met een gehoorbeperking.
De eerste aanmeldingen voor de praktijkbijeenkomst zijn al binnen. Ook als (toekomstige) reiziger in Brabant aanmelden? Neem vóór 11 oktober contact op met Jetty Mouw van Stichting Hoormij via breda.voorzitter@stichtinghoormij.nl of 06-16410603. U reist op eigen kosten met uw eigen OV-chipkaart. Er zijn verder geen kosten verbonden aan uw deelname.

Verdere samenwerking
De OV-bijeenkomsten maken onderdeel uit van bredere plannen van Kentalis, stichting Hoormij en Reizigersoverleg Brabant. Het uitgangspunt hierbij is dat de dove of slechthorende reiziger zelf ook een grote rol speelt in het toegankelijker maken van het OV. Momenteel oriënteren de betrokken partijen zich verder op mogelijke verbeteringen.
De drijfveer achter het bredere project is het groeiende aantal doven en slechthorenden, vooral door de vergrijzing. Bovendien stellen Kentalis en Stichting Hoormij dat de statistiek over mensen met een gehoorbeperking slechts het topje van de ijsberg is. Aantallen worden niet goed geregistreerd. Ook is er vaak schaamte en/of gebrek aan motivatie bij slechthorenden en doven om deze, voor anderen onzichtbare, beperking kenbaar te maken.