Vicevoorzitter Herman Bouma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Reizigersoverleg Brabant is trots op haar vicevoorzitter, Herman Bouma, die benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding ontving hij onder andere vanwege zijn vrijwilligerswerk op mobiliteitsgebied. We vroegen hem het hemd van het lijf.
 

Reizigersoverleg Brabant: “Hoe kwam je te weten over je titel ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’?”
Herman: “Zeer verrassend en nietsvermoedend kreeg ik op woensdag 22 april een telefoontje vanuit het stadskantoor…. ‘Ik verbind u door!’ Hierna kreeg ik de burgemeester, mevrouw Mulder, aan de telefoon. Haar woorden: ‘Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd…’ En dan krijg je te horen dat je bent benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Later bleek dat mijn vrouw Aafke en twee kinderen in het complot zaten, maar ik wist echt helemaal van niets!”

Reizigersoverleg Brabant: “Welke redenen voor je benoeming haalde de burgemeester aan?”
Herman: “In zo’n gesprek met de burgemeester worden diverse zaken genoemd die hebben geleid tot deze onderscheiding. Ik heb mij vele jaren mogen inzetten op kerkelijk, maatschappelijk en politiek gebied, zowel plaatselijk als landelijk. Op het maatschappelijke vlak gaat het dan vooral om mijn inzet voor mobiliteit en openbaar vervoer. Ik heb bijna 30 jaar, in allerlei functies, vrijwilligerswerk bij de ANWB gedaan, o.a. voor de Bondsraad en de Raad van Advies. Ik heb ook ruim 10 jaar op landelijk niveau aan allerlei OV-platforms mogen deelnemen. Zo zat ik bijvoorbeeld als consumentenvertegenwoordiger aan de tafel van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad. Daarnaast ben ik natuurlijk ook al een groot aantal jaren betrokken bij reizigersvertegenwoordigingen zoals Reizigersoverleg Brabant.”

Reizigersoverleg Brabant: “Wat ging er door je heen toen je het hoorde? En hoe reageerde je omgeving?”
Herman: “Mijn eerste reactie… Tja, ik sta niet snel met de mond vol tanden, maar toen wel even. Vanuit mijn omgeving ontving ik zeer veel reacties, vaak ondersteund met bloemen. Mensen geven dan aan dat ‘je het verdiend hebt’.”

Reizigersoverleg Brabant: “Hoe heb je het gevierd?”
Herman: “Daar zijn we nog niet echt aan toegekomen. Er komt nog een feestelijke bijeenkomst in Goes, waar dan de onderscheiding wordt uitgereikt. Maar die woensdag hebben we natuurlijk wel een drankje gedronken met een klein aantal familieleden.”

Reizigersoverleg Brabant: “Wat betekent deze onderscheiding voor jou?”
Herman: “Ja, dat is toch wel even wennen, maar het doet je toch wel wat. Het lijkt zelfs een bepaalde traditie, want ook mijn vader en mijn opa zijn onderscheiden. Anderzijds is het vanuit mijn Calvinistische achtergrond eigenlijk gewoon dat je je inzet voor kerk en maatschappij.”
Hij vervolgt: “Het is een onderscheiding die ook op mijn vrouw terugvalt, zij heeft mij de ruimte gegeven om veel vrijwilligerswerk te mogen doen. Daarnaast is het denk ik ook een waardering voor het werk dat door Reizigersoverleg Brabant wordt gedaan!”