Word ALV-lid bij Reizigersoverleg Brabant!

Reizen mensen uit jouw organisatie, vereniging of stichting regelmatig met een bus, regio- of deeltaxi, regionale trein, flexsysteem, deelauto en/of deelfiets door Brabant? Of zouden zij dat willen doen? En wil je bijdragen aan de verbetering van hun reis? Dan is de functie van ALV-lid bij Reizigersoverleg Brabant misschien iets voor jou.

Reizigersoverleg Brabant komt op voor de belangen van reizigers in Brabant. Als officieel adviesorgaan voor de Provincie Noord-Brabant en de vervoerders doen we er alles aan om zodoende hun reis te verbeteren. Hierbij gaat het om hun reis met een bus, regio- of deeltaxi, regionale trein, flexsysteem, deelauto en/of deelfiets.

Wat houdt deze vrijwilligersfunctie in?
Als ALV-lid ben je de schakel tussen jouw achterban en Reizigersoverleg Brabant. Beredenerend vanuit de behoeftes van jouw achterban beslis je mee over de activiteiten van Reizigersoverleg Brabant en de begroting. Deze vergadering vindt twee maal per jaar plaats.
Ook heb je een signalerende functie.  Je deelt de reiservaringen en - wensen van je achterban.  Deze verbetersuggesties hebben betrekking op bijvoorbeeld frequentie, snelheid, comfort, gemak, betaalbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Je hebt  hiervoor contact met de procesmanagers van Reizigersoverleg Brabant, voornamelijk via e-mail.

Wat haal jij uit deze functie?
Je draagt bij aan de verbetering van de Brabantse mobiliteit. Voor jouw achterban, maar ook voor jezelf en anderen. Daarnaast verruim je je kennis over mobiliteit. Niet alleen tijdens de vergaderingen, maar ook tijdens de overige (voorlichtings-)activiteiten van Reizigersoverleg Brabant waar je eventueel aan deelneemt. Ook vergroot je je netwerk en dragen je inspanningen bij aan het imago van jouw organisatie.

Wat maakt jou tot een ideaal ALV-lid?
Je vertegenwoordigt een achterban waaronder zich (potentiële) reizigers bevinden.  Jouw organisatie, stichting of vereniging in Brabant hoeft niet werkzaam te zijn op het gebied van mobiliteit. Jouw organisatie, stichting of vereniging :

  • wil en kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de Brabantse mobiliteit.
  • onderschrijft de visie en de uitgangspunten van Reizigersoverleg Brabant.
  • is bereid tot het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • wil en kan communiceren met de achterban over de taken en vraagstukken van Reizigersoverleg Brabant.
  • draagt bij aan de representativiteit van het reizigersnetwerk.
  • heeft geen belangen bij of een directe relatie met vervoerders en de Provincie Noord-Brabant.
  • respecteert de vertrouwelijkheid van dat wat binnen Reizigersoverleg Brabant aan de orde komt.

Interesse?
Meer informatie over Reizigersoverleg Brabant is te vinden op www.reizigersoverlegbrabant.nl. Reizigersoverleg Brabant is ook te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn. Bij interesse en/of vragen kan je contact opnemen met Reizigersoverleg Brabant via het telefoonnummer 073- 073 6900 518 of via info@reizigersoverlegbrabant.nl.