Activiteiten

Reizigersoverleg Brabant houdt zich bezig met de volgende activiteiten;

  • activiteiten die voorwaardenscheppend of wettelijk bepaald zijn of die voortvloeien uit het Plan van Eisen en de OV-Visie van de Provincie.
  • activiteiten die vallen onder de eigen projecten of die voor externen worden uitgevoerd.
  • activiteiten die voortkomen uit de ontwikkelteams.

Weten wat bovenstaande precies inhoudt en wat Reizigersoverleg Brabant het afgelopen jaar heeft gedaan? Lees dan het jaarverslag 2019.