Doel

Vanuit de driehoek Provincie, vervoerder en consument werkt Reizigersoverleg Brabant aan collectief personenvervoer in de breedste zin van het woord. En dat alles met maar één doel voor ogen: tegemoetkoming aan de belangen van de huidige en toekomstige reiziger in het Brabantse openbaar vervoer. 
 

"En dat geheel afgestemd op de wensen van de reiziger.”


Met collectief personenvervoer worden alle vormen van openbaar vervoer bedoeld, zoals buurtbussen, streekbussen, stadsbussen, regionale spoorwegen (niet-NS) . Steeds meer wordt er ook een parallel getrokken met andere vervoerssystemen zoals deelauto's. Speerpunten in dit openbaar vervoerssysteem zijn betrouwbaarheid en consistentie.

Reizigersoverleg Brabant stemt haar werkzaamheden af op de wensen van de reiziger. Uw inbreng als reiziger is dan ook van harte welkom. U kunt actief meepraten over het openbaar vervoer in Brabant of hier uw stem laten horen.