Missie en visie

Missie
Reizigersoverleg Brabant komt op voor de belangen van de huidige en toekomstige reiziger. Zij doet dit door, samen met alle betrokken partijen, te werken aan een efficiënt, aantrekkelijk en betaalbaar collectief personenvervoer in Brabant.
 

“Succes wordt bepaald door de mate waarin het aanbod aansluit bij de collectieve reizigerswens.”


Visie
Reizigersoverleg Brabant wil een onafhankelijke gesprekspartner zijn in de driehoek opdrachtgever (Provincie), opdrachtnemers (vervoerders) en (individuele) reizigers. Zodat zij een betrouwbare, bekende en dienstverlenende belangenbehartiger kan zijn.
Zij werkt aan het optimaal afstemmen van vervoersvoorzieningen op de wensen van de reiziger. Zo waarborgt Reizigersoverleg Brabant de kwaliteit in het Noord-Brabantse openbaar vervoer. Op deze manier draagt Reizigersoverleg Brabant, samen met de betrokken partijen, bij aan de optimalisering van het collectieve vervoer in Noord-Brabant.