Uitgangspunten

Bij alles wat Reizigersoverleg Brabant initieert, houdt zij onder andere de volgende uitgangspunten in het achterhoofd:

 • Openbaar vervoer moet een wezenlijke en aanvullende rol bij mobiliteitsgeleiding spelen.
 • Aandacht voor goede aansluiting tussen verschillende vormen van (openbaar) vervoer (ketenmobiliteit), o.a. door knooppunten bij een stadsrand, is belangrijk.
 • Openbaar vervoer is goed georganiseerd daar waar de automobilist problemen (file etc.) ervaart; hoogwaardig vervoersaanbod  in en tussen de grote steden.
 • Er vindt maatwerk plaats bij lijnen met een laag gebruik.
 • Het openbaar vervoer is meer dan een sociaal vangnet voor mensen zonder alternatief.
 • Openbaar vervoer moet veilig zijn, dus aandacht voor de inrichting van de openbare ruimtes is belangrijk.
 • Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn. Anderzijds mag een goede voorziening een redelijke vergoeding van de reiziger vragen. Ook is er het streven naar de betrokkenheid van ‘derde betalers’.
 • Openbaar vervoer moet duurzaam zijn.
 • Innovatie binnen het openbaar vervoer moet gewaarborgd blijven zodat het aanbod blijft aansluiten bij de wensen van de reiziger.
   

"Reizigersbelang blijft centraal uitgangspunt"


UItgebreidere informatie is te vinden in het visie- en beleidsplan 2015-2020 van Reizigersoverleg Brabant.