Algemene ledenvergadering

Het hoogste orgaan van Reizigersoverleg Brabant is de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergaderingen worden het beleid en visie vastgesteld en besluiten genomen over financiële en organisatorische zaken.
 

“Financiën, organisatie, visie en beleid.”


De leden zijn organisaties die belang hebben bij goed openbaar (bus-)vervoer in de Noord-Brabantse concessies. Momenteel nemen de volgende organisaties deel aan de Algemene Ledenvergadering: