Bureau

Het bureau stelt, op basis van de input van de werkgroepen, adviezen op voor vervoerders en Provincie en overlegt namens de reiziger met alle betrokken partijen. Naast de wettelijk bepaalde belangenbehartigingstaken, initieert het bureau eigen projecten en is ze betrokken bij diverse externe (marketingcommunicatie-)projecten. Ook voert het bureau het secretariaat van het bestuur, de Landelijke Werkgroep en het Voorzittersoverleg van de ROCOV’s uit.
 

“Wettelijke belangenbehartigingstaken, diverse projecten en het secretariaat.”