Werkgroep WMO-vervoer

Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van WMO’ers in het Regiovervoer Midden-Brabant. Het Wmo-vervoer is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig (met het openbaar vervoer) kunnen reizen. PZN is de uitvoerder van het WMO-vervoer.

Voor de behartiging van de belangen van deze WMO-reizigers, werkt Reizigersoverleg Brabant samen met Cliëntenraad Amarant, Platform VG Regio West- en Midden-Brabant en Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisatie. In de werkgroep komen onder andere informatievoorziening, ledenwerving,  beleidszaken en (overige) verbetersuggesties aan bod.

Regiovervoer Midden-Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en acht Midden-Brabantse gemeenten. Deze partners streven na dat alle inwoners in de regio zich kunnen verplaatsen. De gemeenten en de provincie organiseren dit vervoer onder de vlag van Bravo.