Bravo.

Hermes, Arriva en Regiovervoer Midden-Brabant rijden onder de naam ‘Bravo’. Deze naam staat voor ‘BRAbant Vervoert Ons’. 

Logo BravoÉén Brabant, één systeem
Hermes, Arriva en Regiovervoer Midden-Brabant verzorgen, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, het openbaar (bus)vervoer in Brabant. Het overkoepelende merk Bravo zorgt voor een samenhang tussen die partners, de vervoersgebieden en de vervoersmiddelen. Dit vanuit de gedachte ‘één provincie, één systeem’. Daarbij past ook één herkenbare en duidelijke huisstijl die tot uiting komt op de bussen en in de communicatie-uitingen.  

Verbindende schakel tussen mensen, steden en bedrijven
Binnen Bravo wordt gewerkt aan een zo goed mogelijk openbaar vervoersnetwerk in Noord-Brabant. Dit zodat Bravo dé verbindende schakel is tussen mensen, steden en bedrijven. In dat vervoersnetwerk is snel, frequent en hoogwaardig busvervoer de basis. Aansluiting op de trein is daarbij belangrijk. Op de plekken waar de vraag naar openbaar vervoer minder is, werkt Bravo aan slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Partners
Onder de vlag van Bravo werkt de Provincie Noord-Brabant samen met Hermes, Arriva, Regiovervoer Midden-Brabant en Reizigersoverleg Brabant. Arriva en Hermes verzorgen het personenvervoer in respectievelijk West- en Oost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Hierbij gaat het om stads- en streekbussen, Bravodirect, Bravoflex en buurtbussen. Arriva kent daarnaast ook nog Nightliners, Brabantliners en Bravofiets. Regiovervoer Midden-Brabant is één van de vijf aanbieders van het kleinschalige regio- en doelgroepenvervoer in Brabant. Het streven is om in de toekomst nog andere vervoerders aan te laten schuiven. Reizigersoverleg Brabant brengt advies uit over alle bovengenoemde vervoerders, vervoersgebieden en vervoersmiddelen. 
 

Deel deze pagina via