Onze advisering.

Advisering van de Provincie Noord-Brabant en de vervoerders binnen Bravo. Zowel gevraagd als ongevraagd. Dat is de kerntaak van Reizigersoverleg Brabant.

Uit naam van alle reizigers
Reizigersoverleg Brabant adviseert, vanuit reizigersperspectief, de partners binnen Bravo. Dit adviesrecht komt voort uit de Wet Personenvervoer 2000. Deze wet stelt dat de overheid en vervoerders moeten overleggen met een consumentenorganisatie. Onze vertegenwoordiging van alle (potentiële) reizigers in het Brabantse openbaar vervoer is verankerd in onze werkwijze.Wegwijzer

Gevraagd en ongevraagd
Reizigersoverleg Brabant is vaak al in een vroeg stadium betrokken bij de plannen van de Provincie Noord-Brabant en de vervoerders van Bravo. Tijdens dit contact worden wij structureel om advies gevraagd. Soms adviseren we ook op eigen initiatief. In dat geval gaat het meestal om kansen die reizigers spontaan signaleren.

Uiteenlopende thema’s
Reizigersoverleg Brabant kent een breed scala aan thema’s waarover ze advies uitbrengt. Van dienstregelingswijzigingen tot tariefvoorstellen. Van aanbestedingsplannen tot toekomstvisies. Van marketing tot infrastructurele zaken. Of meer concrete en lokale vraagstukken, zoals een voorstel voor een halteaanpassing of communicatie-uiting. Onze adviezen zijn hier te vinden.

Deel deze pagina via