Onze organisatie.

Samen komen we op voor de reizigers met Bravo. Ongeacht hoe hun reis eruitziet.

Vrijwilligers
Onmisbaar. Onze drijvende kracht. Fervente reizigers die ons voorzien van de nodige signalen tijdens de overleggen van de Werkgroep West-Brabant, de Werkgroep Oost-Brabant en de Werkgroep Zuidoost-Brabant. Of ze zijn actief binnen één van onze projecten

Pijltje

Ook meepraten?
Zie onze werkwijze.


Algemene Leden Vergadering
Brabantse organisaties wiens doelgroep belang heeft bij goed openbaar (bus)vervoer. En die, met het oog op hun doelgroep, een bijdrage leveren aan onze visie, missie en activiteiten. Ook de leden van de Algemene Leden Vergadering zijn betrokken bij onze projecten.

Logo BUas Logo Fietsersbond Logo Rover Logo Visio Logo Front Logo Zorgbelang Logo Fractie Sam  
Logo Avans Logo Vereniging Kleine Kernen Brabant Logo Ons Middelbaar Onderwijs Logo KBO-Brabant Logo Zeebra Scholen

 

 

 

 

Bestuur
Verantwoordelijk voor de visie, het beleid en de continuïteit van de organisatie.

Bureau
De ‘linking pin’ van onze organisatie, en daarmee het eerste aanspreekpunt. Zo staan de vaste bureaumedewerkers continue in verbinding met enerzijds de vrijwilligers, de Algemene Leden Vergadering en het bestuur. Anderzijds met de vervoerders, de Provincie Noord-Brabant en overige partners. De coördinatie van alle adviezen en projecten ligt in hun handen.

Deel deze pagina via