Organisatie

Activiteiten ROB 2022: naar een bredere rol.

Activiteiten ROB 2022: naar een bredere rol.

In 2022 beweegt Reizigersoverleg Brabant zich verder mee met de Koers Mobiliteit, de visie Gedeelde Mobiliteit en het Toekomstbeeld OV 2040. De jaarplannen werden bekrachtigd door de Algemene Leden Vergadering op 7 december jongstleden.

Het activiteitenplan voor 2022 van Reizigersoverleg Brabant richt zich vanzelfsprekend op verbetering van het provinciale openbaar vervoer ten gunste van de reiziger. Naar de toekomst toe ziet Reizigersoverleg Brabant een bredere rol voor zichzelf weggelegd; er ook zijn voor de (toekomstige) reiziger die gebruik maakt van gedeelde mobiliteit in Brabant.

Proces naar bredere vertegenwoordiging
Door de opkomst van gedeelde mobiliteit zullen mogelijk ook diverse modaliteiten waarbij het opdrachtgeverschap niet (geheel) bij de Provincie Noord-Brabant ligt tot het aandachtsgebied van Reizigersoverleg Brabant behoren. Dit vraagt om een verkenning naar een nieuwe afbakening, rol en positie in 2022. Daarbij zijn aanvullende focus, inzichten en vaardigheden onmisbaar voor zowel het bestuur en bureau als haar achterban. Ook kijkt Reizigersoverleg Brabant naar de noodzaak voor nieuwe afspraken met de Provincie Noord-Brabant, vervoerders, regio’s en gemeenten.

Inhoudelijke en organisatorische accenten
Qua inhoud legt Reizigersoverleg Brabant in 2022 het accent op de nieuwe betaalwijzen, producten en tarieven, de toekomstige concessies, de gevolgen van de coronapandemie, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten, structurele gedragsverandering (SmartwayZ) en het beleidskader Mobiliteit: Koers 2030. Organisatorisch gezien staan de bestuurssamenstelling, veldonderzoek, datavergaring, bijscholing OV-gidsen en landelijke reizigersvertegenwoordiging op de agenda. Hopelijk heeft de coronapandemie komend jaar zo min mogelijk effect op deze plannen.

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Onderzoek

Slechts de helft van de reizigers vindt het positief dat veel diensten binnen het Brabantse openbaar busvervoer digitaal zijn. Dit blijkt uit online en offline onderzoek onder 478 reizigers. Volgens...

Organisatie

Jaap Goossens werkt sinds maart als Procesmanager Zuidoost-Brabant bij Reizigersoverleg Brabant. Hij stelt zich graag verder aan je voor en neemt je graag mee in zijn streven om “het dagelijks leven...

Organisatie

Astrid Buur gaat per 1 maart, naast haar werk als procesmanager voor de concessie West-Brabant, ad interim aan de slag als Bureaumanager bij Reizigersoverleg Brabant. Ze heeft jarenlange ervaring op...