Organisatie

Activiteitenplan ROB 2021: Verdergaande focus op gedeelde mobiliteit.

Activiteitenplan ROB 2021: Verdergaande focus op gedeelde mobiliteit

Reizigersoverleg Brabant zet in 2021 verder in op de behartiging van de belangen van alle (potentiële) reizigers die gebruikmaken van gedeelde mobiliteit. Deze koers in haar activiteitenplan ligt in lijn met de landelijke en Brabantse mobiliteits-ontwikkelingen en -visies.           

Het activiteitenplan voor 2021 van Reizigersoverleg Brabant richt zich nog sterker op alle mobiliteit in Brabant die voor iedereen toegankelijk is en die men vaak samen gebruikt. Tijdens haar activiteiten houdt Reizigersoverleg Brabant rekening met tussentijdse bijsturing vanwege de coronapandemie.

Verkenning reizigersvertegenwoordiging.
Naast bijscholing over andere (aangrenzende) modaliteiten, verkent Reizigersoverleg Brabant in 2021 de reikwijdte van de huidige Brabantse reizigersvertegenwoordiging. We onderzoeken, samen met andere partijen, of de belangen van de reiziger in andere (gedeelde) modaliteiten ook voldoende vertegenwoordigd zijn. Het gaat daarbij over onder meer het regiovervoer, deelsystemen en kleinschalige initiatieven. Hiervoor bouwen we voort op de ervaringen met onze Werkgroep Regiovervoer Midden-Brabant. Ook onze deelname aan Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant biedt hiervoor inspiratie.

Samenwerking met derden.
Andere activiteiten in de beweging naar gedeelde mobiliteit zijn de projecten die Reizigersoverleg Brabant met derden oppakt. Hierbij gaat het om projecten die de mentale en/of fysieke drempel verlagen voor het gebruik van gedeelde mobiliteit.

Meer digitaal en in het veld.
Reizigersoverleg Brabant zet dit jaar, ook vanwege de coronapandemie, nog meer in op digitale contactmogelijkheden met haar achterban. Hierbij gaat het met name om een verkenning van de mogelijkheden van WhatsApp. Dit vullen we aan met meer veldonderzoek, daar waar mogelijk. Op deze manier speelt Reizigersoverleg Brabant nog sneller en adequater in op specifieke lokale vraagstukken en actuele ontwikkelingen.

Reacties

Reactie toevoegen

Voer hier jouw naam in
Geef hier jouw email adres op. Het email adres wordt niet gepubliceerd.
Plaats hier jouw reactie

Laatste nieuws

Organisatie

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Cees Jansen, lid van onze Werkgroep West-Brabant. “Ik heb een hekel aan...

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant nodigde eind januari Arriva en Hermes uit voor een gesprek met de Werkgroepen Zuidoost-, Oost- en West- Brabant over de (post)coronasituatie van het openbaar vervoer. Daarbij...

Organisatie

“Mobiel zijn betekent vrijheid. Gaan en staan waar je wilt. Dat is cruciaal voor de zelfredzaamheid van onze doelgroep; mensen met een ziekte of beperking. Daar samen met Reizigersoverleg Brabant...