Organisatie

Algemene Ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering

Voor de tweede keer werd de algemene ledenvergadering online gehouden. Op 18 mei 2021 werd het financieel jaarverslag 2020 gekeurd en gaf provincie Noord-Brabant een toelichting op de impact van corona op de eerder gestelde ambities. 

Nieuwe gezichten
Er was een wisseling van vertegenwoordiging van KBO Brabant en van Vereniging van Kleine Kernen. Wim van Erp van KBO Brabant is vervangen door de heer Wim Hendrikx en Bert van Kesteren van vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is vervangen door Evert van Schoonhoven, voorzitter van de Vereniging van Kleine Kernen. Evert is bij ons ook lid van de werkgroep Oost. 

Financiën
Belangrijkste onderwerp was de jaarrekening. Enkele kleine vragen werden naar tevredenheid beantwoord, waarna de leden de jaarrekening van 2020 goedkeurden. 

Ambities 
Na de vergadering gaf Provincie Noord-Brabant een presentatie over de impact van corona op het Brabantse OV. 
Aan de hand van een presentatie namen Erica Vergroesen en Frans Gommers de leden mee in de huidige stand van zaken, maar er werd ook uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van Corona op de provinciale ambities op het gebied van mobiliteit. Ongetwijfeld heeft de pandemie gevolgen voor de planning, maar de ambities zelf blijven grotendeels onveranderd. Vanuit de leden werd opgeroepen niet te somber te kijken. Nieuwe reisgedrag als gevolg van corona kan mogelijk ook voor een versnelling van de ambities zorgen.

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

In lijn met de adviezen van Reizigersoverleg Brabant wordt de tariefsverhoging in Brabant in 2023 beperkt. Hierbij gaat het onder meer om de toeslag voor cashloos betalen in het busvervoer en de...

Onderzoek

De Fietsersbond en Reizigersoverleg Brabant zien kansen in het verbeteren van met name het toezicht op, het veiligheidsgevoel bij en de ruimte voor de fietsenstalling bij haltes. Hierbij baseren zij...

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant heeft Willard Peetoom, lid van de Werkgroep Zuidoost-Brabant, uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2022. Willard Peetoom werd op 8 december jongstleden, tijdens de...