Advies

Beperking tariefsverhoging.

Beperking tariefsverhoging dankzij Reizigersoverleg Brabant.

In lijn met de adviezen van Reizigersoverleg Brabant wordt de tariefsverhoging in Brabant in 2023 beperkt. Hierbij gaat het onder meer om de toeslag voor cashloos betalen in het busvervoer en de hantering van de LTI in de regiotaxi. 

Net als veel andere zaken wordt het OV het komende jaar aanzienlijk duurder. Volgens landelijke afspraken worden de verhogingen voor het busvervoer gebaseerd op de Landelijke Tarieven Index (LTI). Deze indexering valt voor 2023 hoog uit; 7,24%. 
De Brabantse vervoerders mogen additioneel nog 1% boven op deze LTI zetten. Gezien de huidige hoge LTI vroeg Reizigersoverleg Brabant de vervoerders hier in 2023 van af te zien. Echter, deze additionele verhoging past zowel binnen de provinciale beleidskaders als de contractafspraken. Daarom wordt deze toch in 2023 toegepast. Hiermee komt de indexering in principe uit op ruim 8%. De Provincie Noord-Brabant neemt wel ons advies mee om deze additionele 1% niet langer op te nemen in de voorwaarden voor toekomstige OV-concessies. 

Verval toeslag cashloos betalen
Echter, mede op advies van Reizigersoverleg Brabant vervalt de toeslag op cashloos betalen, waardoor de stijging toch onder de 8% komt. Deze tijdelijke toeslag is in 2017 ingevoerd om cashloos betalen goed en snel en te kunnen voeren. Reizigersoverleg Brabant adviseerde de Provincie Noord-Brabant te handhaven op die tijdelijkheid.

Toepassing LTI op regiotaxi
Een ander advies van Reizigersoverleg Brabant is om de LTI toe te passen op de tarieven voor de vrije reizigers in de regiotaxi. Gewoonlijk wordt hiervoor de NEA-index voor het zorg- en taxivervoer toegepast. Dit zou, naar verwachting, minimaal 10% stijging betekenen. De reden achter dit advies is dat Reizigersoverleg Brabant de regiotaxi voor de vrije reiziger als onderdeel van het OV-systeem beschouwt. Zodoende wordt ook (op termijn) toegewerkt naar een meer uniform tarievensysteem. Ook dit advies neemt de Provincie Noord-Brabant over.

Jaarlijkse adviesaanvraag
Ieder jaar ontvangt Reizigersoverleg Brabant aan het einde van de zomer de tariefvoorstellen van de Brabantse vervoerders. Op basis van input vanuit de werkgroepen brengt Reizigersoverleg Brabant vervolgens advies uit. Onder andere op basis van deze adviezen bepaalt Provincie Noord-Brabant in het najaar de definitieve tarieven voor het nieuwe jaar. Alle nieuwe tarieven zijn binnenkort te vinden op www.bravo.info.

Lees ook de uitgebreide versie van de adviezen:
•    Tarievenadvies richting Arriva 
•    Tarievenadvies richting Hermes 
•    Tarievenadvies richting regiotaxi 

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant is een non-profit organisatie die de belangen van de reiziger in het Brabantse openbaar vervoer (ov) behartigt. We zijn hét adviesorgaan van de provincie Noord-Brabant en de...

Organisatie

Na bijna 12 jaar bij Reizigersoverleg Brabant gewerkt te hebben neemt Nienke Schuurmans, Communicatie- en Procesmanager Oost-Brabant, afscheid. “Na vele jaren met veel plezier bij Reizigersoverleg...

Advies

Arriva heeft de plannen waarmee zij de concessie heeft gewonnen, bekend gemaakt aan de West-Brabantse gemeenten en Reizigersoverleg Brabant. Veel slimme doorkoppelingen die zorgen voor een groter...