Organisatie

Bewuste keuze 2022.

Bewuste keuze 2022.

Net als ieder jaar brengt Reizigersoverleg Brabant rond de zomervakantie haar advies uit over de exploitatieplannen van de vervoerders, met daarin de dienstregelingsplannen voor het volgende jaar. Vanwege de (nasleep van de) Coronapandemie maken plannen voor 2022 onderdeel uit van een breder transitieplan om het OV in Brabant weer te kunnen laten groeien. Het gevolg is wel dat 2022 begint met de nodige aanpassingen. Ten opzichte van de dienstregeling vóór Corona (2019) verdwijnt er tijdelijk zo’n 10% uit de dienstregeling.

Klimmen uit een diep dal
Om ons heen begint steeds meer weer ‘normaal’ te worden. Ook in het openbaar vervoer komen steeds meer reizigers terug. Maar het is een hele klim uit zo’n diep dal. De hoop is dat begin volgend jaar zo’n driekwart van de reizigers structureel teruggekeerd is. Door de terughoudendheid van reizigers én het veranderende reisgedrag is de verwachting dat het aantal in 2022 langzaam van ongeveer 75% naar zal 85% groeien. Deze verwachtingen zijn echter allemaal onderhevig aan wat het virus ons brengt én de mate waarin het vertrouwen in het OV weer bij de reiziger terugkomt.

Zoeken naar evenwicht
Met bovenstaande getallen en verwachtingen als uitgangspunt heeft Reizigersoverleg Brabant gekeken naar de dienstregelingsplannen voor volgend jaar.
Wij begrijpen dat er enig evenwicht tussen vraag en aanbod moet komen, maar wanneer er (tijdelijk) minder bussen rijden betekent dat automatisch dat er reizigers zijn die hier nadeel van ondervinden. Voor de één betekent dit gewoon een bus eerder of later, voor de ander wordt het écht lastiger. Met name in de daluren en in de weekenden verdwijnen ritten of zelfs hele lijnen. Naar deze situaties heeft Reizigersoverleg Brabant in het bijzonder gekeken bij het beoordelen van de plannen.

Advies, bezwaar en voorwaarden
Alles overwegende heeft Reizigersoverleg Brabant aangegeven in te kunnen stemmen met de voorgestelde plannen, zij het onder bezwaar en onder voorwaarden. Ons bezwaar betreft met name het nadeel dat de reiziger ongetwijfeld zal ondervinden. Maar waarom stemt Reizigersoverleg Brabant dan toch in met de plannen?
Deze instemming vloeit voort uit het begrip dat we hebben voor de situatie. Provincie en de vervoerders hebben ons vanaf het begin van de pandemie uitgebreid en transparant geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en voortdurend betrokken bij de uitdagingen waar men voor staat. Hierdoor weten we dat de afschaling op korte termijn noodzakelijk is om de basis van het OV in Brabant overeind te houden. Vanuit een basis die in balans is kan opgebouwd worden.

Aanbevelingen
Om te zorgen dat het OV aantrekkelijk blijft moet de overlast voor de reiziger tot een minimum beperkt worden. Hiertoe hebben we op basis van de input van onze werkgroepen een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Daarnaast hebben we een aantal algemenere voorwaarden gesteld. Onder meer over de reisinformatie en andere communicatie met de reiziger. Bijvoorbeeld over vervoersalternatieven maar ook over de tijdelijkheid van de maatregel. Ook voor de monitoring van de vervoersbehoefte hebben we extra aandacht gevraagd. In het bijzonder op lijnen en ritten die vervallen, aangezien in deze situaties het aantal instappers niet meer te meten is.

Ruimte voor groei
Er moet voldoende gelegenheid zijn de groei van reizigers mogelijk te maken. Een té volle bus is immers niet aantrekkelijk. Wanneer het drukker wordt in de bus moet de frequentie weer omhoog. Gelukkig is die ruimte én toezegging er. De tijdelijk afschaling is 10% ten opzichte van 2019. Dat betekent dat in stappen weer toegewerkt wordt naar de volledige 100%. Hoe snel dat gaat is afhankelijk van de reizigersgroei. Een rit die nu wegvalt komt uiteindelijk weer ergens terug. Maar dat kan ook op een andere plaats of tijd zijn.
In het brede belang van de reiziger ziet Reizigersoverleg Brabant erop toe dat de groei zorgt voor aantrekkelijke drukke lijnen maar óók op betrouwbare unieke verbindingen voor de kleinere kernen.

Bewuste keuze
Het voelt een beetje vreemd om als Reizigersoverleg Brabant in te stemmen met plannen voor afschaling. Maar het is een heel bewuste keuze. En richting de toekomst ook de meest verstandige. Vanuit onze rol zijn en blijven we intensief betrokken bij de ontwikkelingen rondom het OV in Brabant. Hiervoor maken we dankbaar gebruik van ervaringen en signalen van reizigers in het Brabantse OV. 

Deel deze pagina via

Reacties

Bart der Kinderen

Slecht advies. Hier wordt gezwicht voor een onwillige provinciale bestuurder die geen enkele affiniteit heeft met het ov, daar geen extra cent in wil stoppen, maar wel de province volplempt met asfalt. Hoe jaag ik het publiek definitief weg uit het ov.

Reizigersoverleg Brabant

Beste Bart, bedankt voor je reactie. De tijdelijke afschaling betreft alleen de dienstregeling. Ook als er tijdelijk minder reizigers en ritten zijn, blijf de bijdrage van de provincie gelijk. Daarnaast blijven de ambities en investeringen in het Brabantse OV vanuit de provincie ook nu gewoon overeind. De vervoerders blijven continue monitoren. Waar het nodig is zal dan ook zo snel mogelijk opgeschaald gaan worden.

Brigitte de Wit

Graag hierin ook de reizigers waar het om gaat wat meer betrekken. Ik ga dagelijks met het openbaar vervoer. De laatste weken moet ik regelmatig overvolle bussen met scholieren voorbij laten gaan. Maakt niet meer uit op welk tijdstip. Dit kan in deze tijd zo wie zo niet. Als betalende passagier heb je niet veel keus. Contact met reizigers en scholen zou hierin een vereiste moeten zijn.

Profile picture for user Nienke Schuurmans
Reizigersoverleg Brabant

Dank je wel voor je reactie Brigitte! De vervoerder zet, op basis van eigen monitoring en signalen van reizigers en bijvoorbeeld scholen, extra ritten in. Zo komen er bijvoorbeeld op 11 oktober dienstregelingswijzigingen.
Als je een volle bus opmerkt, deel dan de datum, halte, lijn, rijrichting en het tijdstip van die specifieke bus met ons. Bijvoorbeeld via ‘Deel jouw idee’ op onze website. Jouw concrete informatie hierover is onmisbaar tijdens ons overleg met de vervoerders en de Provincie Noord-Brabant over eventuele extra ritten of andere oplossingen.
Je kan trouwens ook je ervaringen en verbetersuggesties structureel delen met ons. Kijk voor de mogelijkheden daarvoor bij 'Praat mee' op onze website.

Sandra de Jong

Ik lees net in een lokale krant dat arriva bus 111 Roosendaal-Bergen op Zoom wil weg bezuinigen. Hebben jullie daar ook mee ingestemd? Mijn dochter maakt gebruikt van deze bus op weg naar school in Oudenbosch net als heel veel kinderen. Het kan toch niet dat kinderen straks niet meer met de bus naar school in Oudenbosch en Roosendaal kunnen? Ook het nieuwe ziekenhuis bevindt zich straks in Roosendaal. Is dit besluit al definitief?

Reizigersoverleg Brabant

Sandra, dank je wel voor je vraag. De plannen zijn inmiddels vastgesteld maar helaas verschijnt niet alles correct en volledig in de krant. In dit geval komt slechts een deel van het traject te vervallen. Wij mailen je en vragen naar het exacte traject zodat we een gericht antwoord kunnen geven.

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

Reizigersoverleg Brabant heeft advies uitgebracht over het ontwerp Programma van Eisen voor het openbaar vervoer in de concessie Oost-Brabant 2027-2039. De plannen zijn ambitieus en bieden mooie...

Organisatie

Voor de aanbesteding van de concessie Oost-Brabant heeft Reizigersoverleg Brabant een speciale werkgroep ingericht. Samen met deze werkgroep en het aanbestedingsteam van de provincie Noord-Brabant...

Organisatie

Het afgeschaalde vervoersaanbod liep ook in 2023 weer als een rode draad door het jaar. Reizigers ondervonden hier veel last van. Reizigersoverleg Brabant benadrukte bij de vervoerder in Zuidoost...