Organisatie

Doorstart bijeenkomsten Regionale Werkgroepen ROB.

Doorstart regionale werkgroepen

Op 14 en 17 september 2020 vonden, sinds de uitbraak van het coronavirus, weer de eerste plenaire overleggen van de Regionale Werkgroepen West-, Oost- en Zuidoost-Brabant van Reizigersoverleg Brabant plaats. En dat met nieuwe leden, volgens een nieuwe werkwijze en via de digitale weg.

De hervatte bijeenkomsten van de Regionale Werkgroepen zijn een welkome aanvulling op de afgelopen meer individuele overleggen binnen Reizigersoverleg Brabant. Het animo was groot, ondanks dat velen momenteel niet met het openbaar vervoer reizen. Op de agenda stonden onder andere een korte kennismaking, de actuele OV-ontwikkelingen en de nieuwe werkwijze binnen de werkgroepen.

Nieuwe leden.
Tijdens de gezamenlijke overleggen schoof een tiental nieuwe leden aan. Diversen van hen werden kort voor de komst van het coronavirus lid van Reizigersoverleg Brabant. Vanwege de beperkingen qua groepsvorming lag een eerdere kennismaking met de gehele werkgroep niet voor de hand. Nu digitaal overleg inmiddels meer ingebed is, was de tijd wel rijp voor een gezamenlijke kennismaking. Tijdens deze kennismaking deden zowel de nieuwe als bestaande leden ook uit de doeken wat het coronavirus voor hun reizen betekent.

Actuele ontwikkelingen.
Ook stond een terugkoppeling op de eerdere adviezen van Reizigersoverleg Brabant over de dienstregelingsplannen voor 2021 op de agenda. Ondanks de toen nog uitblijvende groepskennismaking, stelden zowel nieuwe als bestaande leden deze adviezen eerder samen op. Daarnaast is gesproken over onder andere het regiovervoer als alternatief voor de buurtbus en de reisinformatie tijdens de coronaperiode.

Doorontwikkeling inbreng leden.
Het laatste onderwerp van gesprek was de toekomstige werkwijze. De overleggen met de leden zullen steeds vaker digitaal plaats gaan vinden. Ook zet Reizigersoverleg Brabant de komende maanden in op een andere bezetting van de werkgroepen.

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

Reizigersoverleg Brabant dringt aan op meer eenheid qua tarieven en voorwaarden van de knooppunttaxi’s en Bravoflexsystemen. Haar voorstellen voor twee basissystemen en standaardisatie van het...

Advies

Reizigersoverleg Brabant betreurt de aanzienlijke, maar noodzakelijke, tariefstijging voor de bussen van Bravo in 2022. Reizigersoverleg Brabant adviseerde de tariefstijging voor de (buurt)bussen te...

Advies

Reizigersoverleg Brabant stemt in met de voorgestelde tarieven voor het regiovervoer in 2022. Met het oog op de toekomst dringt ze wel aan op meer eenduidigheid. Reizigersoverleg Brabant gaat akkoord...