Organisatie

Een kijkje in de keuken van Reizigersoverleg Brabant: Coronazaken.

Jongen met mondkapje

‘Corona’, ‘openbaar vervoer’ en ‘Reizigersoverleg Brabant’. Drie ingrediënten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Jan Geurts, Bureaumanager bij Reizigersoverleg Brabant, geeft jou graag een kijkje in onze keuken. Over zwarte scenario’s én lichtpuntjes…

“Vanaf het begin van de coronapandemie zorgden de vervoerders, de Provincie Noord-Brabant en wij ervoor dat onze provincie bereikbaar bleef. De dienstregeling werd flink teruggebracht vanwege uitblijvende reizigersinkomsten. Toch bleven vrijwel overal ruim voldoende bussen rijden.”

Beschikbaarheidsvergoeding
“Fijn voor ons om te weten dat het OV voor alle noodzakelijke reizen beschikbaar bleef. Maar wel een raar gezicht; daardoor reden regelmatig vrijwel lege bussen rond. Dit aanbod werd in stand gehouden met een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk. Zonder deze vergoeding was het OV zoals we dat nu kennen al lang onherstelbaar afgebroken.”

Onze rol bij de transitieplannen
“Wij zijn van begin af aan door de Provincie Noord-Brabant en de vervoerders op de hoogte gehouden van de situatie. Ze maakten ons al snel deelgenoot van de effecten van corona. Door deze betrokkenheid waren we ook op de hoogte van de strekking van de onlangs vastgestelde transitieplannen. Deze plannen golden als voorwaarde voor de verlenging van de steun vanuit het Rijk.”
“Wij hebben, mede op basis van de signalen uit onze werkgroepen, onze aandachtspunten en zienswijzen mee kunnen geven tijdens de ontwikkeling van de plannen. Hieruit blijkt ons begrip voor de ontstane situatie en de keuzes. De negatieve gevolgen hiervan op korte termijn voor de reiziger, zijn onvermijdelijk om diezelfde reiziger ook op langere termijn te kunnen blijven bedienen. We zullen ook betrokken worden in de verdere concretisering van die plannen.”

Zwart scenario
“‘Zwart scenario dreigt voor reiziger Brabant’, zo was later te lezen in de Brabantse kranten. Juist nu de coronamaatregelen beetje bij beetje versoepeld worden en het aantal reizigers in de bus weer een licht stijgende lijn laat zien, luidt de provincie de noodklok voor het OV. Een toekomstvast scenario, het scenario waarbij het OV alsnog niet in een negatieve spiraal terecht komt, kan namelijk alleen met langere voortzetting van de financiële steun vanuit het Rijk.”

Verlenging beschikbaarheidsvergoeding
“Gelukkig werd afgelopen week duidelijk dat het Rijk de beschikbaarheidsvergoeding in elk geval tot en met het vierde kwartaal van 2021 aanhoudt. De komende tijd wordt onderzocht wat in de periode daarna nodig is om het OV zo goed mogelijk overeind te houden.”

Complexe spagaat
“Er is inmiddels een langzame groei van de reizigersaantallen te bespeuren. Maar het is flink klimmen uit een diep dal. De verwachting is dat het OV ergens in 2025 weer op het niveau van vóór de crisis zit.”
“We zullen niet die gehele periode kunnen rekenen op financiële steun vanuit het Rijk. Daarom zijn er, in ieder geval tot 2025, maatregelen nodig. Hiermee belanden we in een complexe spagaat; net nu de reizigersaantallen héél langzaam uit het diepe dal komen, moeten we nadenken over afschaling van de dienstregeling om het OV overeind te houden.”

Spannende tijden
“Kortom, positieve berichten over groei en vergoeding, maar het blijft een spannende tijd. Samen met de Provincie Noord-Brabant en de vervoerders blijven we de ontwikkelingen volgen. Zo zien we onder andere toe op duidelijke en eerlijke communicatie richting de reiziger. Ook de (gevoelsmatige!) drukte in het OV is op dit moment een belangrijk aandachtspunt van ons.”

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

Reizigersoverleg Brabant raadt Arriva opnieuw af om de route van lijn 99 door Uden te wijzigen. In 2018 gaf Reizigersoverleg Brabant aan geen voorstander te zijn van een wijziging van de huidige route...

Advies

Reizigersoverleg Brabant stemt in met het voorstel van de gemeente Meierijstad om de halte Rondweg in Mariaheide op te heffen. Reden voor instemming is het lage gebruik en de nabijheid van de haltes...

Advies

Reizigersoverleg Brabant is positief over de voorgenomen routewijziging van de lijnen 210 en 610 in Oudenbosch. De voorgestelde situatie geeft meer eenduidigheid zonder dat de maatregel direct nadelig...