Advies

Exploitatieplan Oost-, West- en Zuidoost-Brabant 2022.

Exploitatieplan Oost-, West- en Zuidoost-Brabant 2022.

Reizigersoverleg Brabant kan zich, alles overwegende en gelet op de actuele situatie, vinden in het voorgestelde  exploitatieplan, zij het onder bezwaar en onder voorwaarden.

In het transitieplan, waar het exploitatieplan onderdeel van is, laten Arriva en Hermes zien welke impact de coronapandemie heeft op de dienstregeling. Voor de reiziger zal dit op verschillende plaatsen zeker negatieve gevolgen hebben. “Vanuit reizigersperspectief kunnen we dan ook onmogelijk zonder bezwaar achter de exploitatieplannen staan. Het is lastig uit te leggen dat er gesneden wordt in de dienstregeling, terwijl de drukte toeneemt”, aldus Jan Geurts, bureaumanager bij Reizigersoverleg Brabant. 

Aanbod moet meegroeien
Jan: “Ons akkoord baseren wij onder andere op het feit dat het plan als doel heeft weer een gezonde uitgangspositie te verkrijgen. Belangrijke voorwaarde is dan ook dat de afschaling van de dienstregelingsuren slechts tijdelijk is. Met het toenemen van het aantal reizigers moet ook het aanbod van vervoer meegroeien, zo nodig al in 2022. Om de groei niet af te remmen moet het vervoersaanbod daarbij altijd hoger zijn dan de actuele vraag.”

Aandacht voor vervallen lijnen
Tegen het oorspronkelijke uitgangspunt van het transitieplan in, verdwijnen op verschillende plaatsen unieke verbindingen in het weekend en/of in de avonduren of delen van lijnen. Op basis van toenemende drukte kunnen frequenties opgeschroefd worden. Jan waarschuwt: “Weggevallen verbindingen kunnen niet gemonitord worden. Dat zou betekenen dat vervallen trajecten voorlopig niet in aanmerking komen voor terugkeer. Wij vragen in het bijzonder aandacht voor dergelijke lijnen.”

Brabantbrede monitoring
Wat betreft de monitoring en de rapportage daarvan, pleit Reizigersoverleg Brabant voor afstemming tussen beide vervoerders in Brabant. “Wij hebben begrip voor de verschillen in bedrijfsvoering tussen de Brabantse vervoerders”, aldus Jan. “Maar door verschillen in monitoring en rapportage is het lastig om goed te kunnen monitoren en vergelijken wat er Brabantbreed gebeurt." 

Flexibele dienstregelingen
Jan: “Verder vragen wij aandacht voor de communicatie naar de reiziger en staan wij open voor experimenten met flexibele/modulaire dienstregelingen. Wanneer het aanbod van de bus minder wordt, is een bruikbaar alternatief ons inziens essentieel. En er mag ook meer aandacht besteed worden aan het gebruik van de regiotaxi als alternatief wanneer er geen andere reismogelijkheid is.” 

Lees hier ons advies voor Oost-Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant.
 

Deel deze pagina via

Reacties

Harrie Vloet

Juist nu in onze regio het aantal reizigers stijgende is, zou er niet afgeschaald moeten worden. We hebben dat gezien in de coronacrisis. Toen zocht men ook naar andere middelen van vervoer.
Door afschaling ga je juist klanten verliezen, terwijl de groei eraan zit te komen: herfst en winter. Bovendien moeten de ouderen in de kleine dorpen hun boodschappen kunnen blijven doen. Dus denk na eer ge begint.
Ook de chauffeurs die je gaat verliezen, vind je later niet zomaar terug.

Reizigersoverleg Brabant

Beste Harrie Vloet, we begrijpen jouw reactie. Wij benoemen ook dat een afgeschaalde dienstregeling lastig uit te leggen is richting reizigers terwijl het aantal reizigers toeneemt. Maar het is wel nodig voor een evenwichtige balans van waaruit het openbaar vervoer weer opgebouwd kan worden. Continue monitoring van de vervoersvraag door de vervoerder is daarbij cruciaal, iets waar wij alert op zijn. Sommige lijnen zijn op basis van die monitoring alweer versterkt. Mocht je specifieke knelpunten weten, dan denken wij graag met je mee.

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

Reizigersoverleg Brabant heeft advies uitgebracht over het ontwerp Programma van Eisen voor het openbaar vervoer in de concessie Oost-Brabant 2027-2039. De plannen zijn ambitieus en bieden mooie...

Organisatie

Voor de aanbesteding van de concessie Oost-Brabant heeft Reizigersoverleg Brabant een speciale werkgroep ingericht. Samen met deze werkgroep en het aanbestedingsteam van de provincie Noord-Brabant...

Organisatie

Het afgeschaalde vervoersaanbod liep ook in 2023 weer als een rode draad door het jaar. Reizigers ondervonden hier veel last van. Reizigersoverleg Brabant benadrukte bij de vervoerder in Zuidoost...