Organisatie

Nieuw lid Algemene Leden Vergadering: Zorgbelang Brabant.

Gabie Conradi

“Mobiel zijn betekent vrijheid. Gaan en staan waar je wilt. Dat is cruciaal voor de zelfredzaamheid van onze doelgroep; mensen met een ziekte of beperking. Daar samen met Reizigersoverleg Brabant aandacht voor vragen is zinvoller en kansrijker dan dat we dit alleen doen.” Zo onderbouwt Gabie Conradi, Projectleider bij Zorgbelang Brabant, haar kersverse deelname namens deze organisatie aan onze Algemene Leden Vergadering.

Zorgbelang Brabant vindt het belangrijk dat iedereen, hoe het leven ook loopt, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Gabie licht toe: “Hiermee doelen we op mensen die een afstand hebben tot de samenleving door een ziekte of beperking. En die beperking mag je ruim interpreteren. Het kan namelijk ook gaan om een gebrek aan financiële middelen.”

Samenwerking belangrijk.
Inclusie is de insluiting van achtergestelde groepen in de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Dit is erg belangrijk voor de verenigingen, stichtingen en individuen die de achterban vormen van Zorgbelang Brabant. “De samenwerking tussen deze en andere partijen in mijn netwerk is essentieel”, aldus Gabie. “Door deelname aan Reizigersoverleg Brabant kunnen we het belang van vervoer voor inclusie nog beter voor het voetlicht te brengen. Met name bij partijen die daar geen of weinig oog voor hebben. Als je zelf voldoende middelen hebt of die makkelijk kunt regelen, is het niet altijd eenvoudig om je te verplaatsen in de positie van iemand die dat niet heeft of kan.”

Maatwerk als grootste uitdaging.
Gabie: “De grootste uitdaging is het rekening houden met iemands specifieke beperking, ook als het gaat om vervoer. Hierbij gaat het om iemands persoonlijke situatie; familie dichtbij of niet, andere mogelijkheden dan openbaar vervoer, enzovoort. We kijken dan samen hoe we hierop in kunnen spelen en welke belemmeringen iemand ervaart.”
Vraagverlegenheid, oftewel moeite met het vragen en/of accepteren van hulp, is vaak zo’n belemmerende factor. Ook zijn wetten soms beperkend. Wat betreft dit laatste geeft Gabie een voorbeeld: “Iemand in de bijstand mag geen auto bezitten. Dit leidt tot ongewenste neveneffecten. Zo is diegene niet in staat om mantelzorgtaken op afstand te verrichten. Of gepast werk aan te nemen. Aandacht voor te strikt toegepaste regels op het gebied van mobiliteit is daarom belangrijk.”
Een ander voorbeeld waarmee Gabie het belang van maatwerk illustreert, is de afhankelijkheid van een rolstoeler. “Als iemand daardoor gebruik maakt van de Deeltaxi, is het lastig om een baan te behouden. Dit vanwege de wisselende rijtijden. Vroeg starten en een strakke organisatie zijn in dat geval moeilijk. Dit vraagt om veel flexibiliteit van de werkgever.”

“Mijn kans om betaald en vrijwillig werk te combineren”.
De persoonlijke overtuiging van Gabie is dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen aan de samenleving. “Mijn interesse is direct gewekt als ik mensen hoor die niet die ervaring hebben.” Daarom is ze al jaren actief op het gebied van inclusie. Zowel in een betaalde functie als in een vrijwilligersfunctie.
Gabie: “Door mijn betaalde werk bij Zorgbelang Brabant kan ik bijdragen aan de participatie van mensen waarvoor dat niet altijd even gemakkelijk is. Dit door te werken met de Adviesraden Sociaal Domein en bij te dragen aan cliëntondersteuning in mijn rol als Projectleider Koplopersschap Meedenkers in Tilburg.”
Dat ze deze betaalde functie kan combineren met vrijwilligerswerk, ziet ze als een perfecte kans. “Ik zet me al 20 jaar als vrijwilliger in om reizigers in het doelgroepenvervoer een stem te geven. Zodoende ben ik ook lid van de Werkgroep Regiovervoer Midden-Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Daarnaast ben ik voorzitter van KansPlus Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten in Tilburg en VN-Ambassadeur bij de Coalitie voor Inclusie.”

Reacties

Reactie toevoegen

Voer hier jouw naam in
Geef hier jouw email adres op. Het email adres wordt niet gepubliceerd.
Plaats hier jouw reactie

Laatste nieuws

Organisatie

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Cees Jansen, lid van onze Werkgroep West-Brabant. “Ik heb een hekel aan...

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant nodigde eind januari Arriva en Hermes uit voor een gesprek met de Werkgroepen Zuidoost-, Oost- en West- Brabant over de (post)coronasituatie van het openbaar vervoer. Daarbij...

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant zet in 2021 verder in op de behartiging van de belangen van alle (potentiële) reizigers die gebruikmaken van gedeelde mobiliteit. Deze koers in haar activiteitenplan ligt in...