Advies

Programma van Eisen West-Brabant: “Kansen én zorgen”.

Bus

Reizigersoverleg Brabant bracht advies uit over het Programma van Eisen voor het openbaar vervoer in de concessie West-Brabant 2025-2035. Zo zien we onder andere kansen in het kader van de ‘wendbare concessie’, maar ook aandachtspunten zoals de verschraling van het OV.

Reizigersoverleg Brabant onderschrijft de ambitie in het Programma van Eisen om een ‘wendbare concessie’ te creëren. Een ruime(re) ontwikkelvrijheid voor de concessiehouder is volgens ons dan ook zeker op zijn plek. 

Kansen voor ontwikkelfunctie
Kijkend naar deze ontwikkelruimte ziet Reizigersoverleg Brabant kansen. Bijvoorbeeld als het gaat om bedieningstijden. Reizigersoverleg Brabant verwacht dan ook dat de toekomstige vervoerder deze kansen met beide handen aangrijpt.

Zorgen over verschraling
Een ander aandachtspunt van Reizigersoverleg Brabant is de (mogelijke) verschraling van het OV in het landelijke gebied. Toch zien we ook, vanuit onze betrokkenheid bij gedeelde mobiliteit, de potentie van kleinschalig(er) vervoer in daluren en/of dun bevolkte gebieden. Voorwaarde hierbij is wel dat de fysieke aansluitingen en de samenhang tussen het OV en aangrenzende vervoersmiddelen op orde zijn. 
Reizigersoverleg Brabant waardeert de erkenning van dit belang door de Provincie Noord-Brabant. Met de toekenning van de rol van ‘mobiliteitsmakelaar’ aan de vervoerder en de komst van het Regieteam Gedeelde Mobiliteit beoogt de Provincie deze samenhang goed vorm te geven.

Waardering voor werkwijze
Reizigersoverleg Brabant is de Provincie erkentelijk voor de wijze waarop ze in de aanloop naar het Programma van Eisen is meegenomen. Maar vooral ook voor het overnemen van diverse opmerkingen van ons. Veel van die opmerkingen betreffen de vervoerskundige eisen. Daarnaast waardeert Reizigersoverleg Brabant de manier waarop ze haar rol houdt én krijgt, bijvoorbeeld in het nieuwe Regieteam Gedeelde Mobiliteit.

In december dit jaar wordt de concessie gegund. Op 6 juli 2025 start de concessie West-Brabant.

Het gehele advies over het Programma van Eisen van Reizigersoverleg Brabant is hier te vinden. Op de website van de Provincie Noord-Brabant is meer informatie te vinden over de aanbesteding, waaronder de Nota van Beantwoording.
 

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant is een non-profit organisatie die de belangen van de reiziger in het Brabantse openbaar vervoer (ov) behartigt. We zijn hét adviesorgaan van de provincie Noord-Brabant en de...

Organisatie

Na bijna 12 jaar bij Reizigersoverleg Brabant gewerkt te hebben neemt Nienke Schuurmans, Communicatie- en Procesmanager Oost-Brabant, afscheid. “Na vele jaren met veel plezier bij Reizigersoverleg...

Advies

Arriva heeft de plannen waarmee zij de concessie heeft gewonnen, bekend gemaakt aan de West-Brabantse gemeenten en Reizigersoverleg Brabant. Veel slimme doorkoppelingen die zorgen voor een groter...