Organisatie

ROB’er uitgelicht: ALV-lid Bert van Kesteren.

Bert van Kesteren

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Bert van Kesteren. Als lid van de Algemene Leden Vergadering van Reizigersoverleg Brabant vertegenwoordigt hij Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.

“Het openbaar vervoer in de kernen is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van de dorpen, aldus Bert van Kesteren, vicevoorzitter bij de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. “Daarom is Reizigersoverleg Brabant een belangrijke partner voor ons. Ik ben al sinds 2014 lid namens onze organisatie.”

Mobiliteit als voorwaarde voor leefbaarheid.
Bert: “We realiseren ons nauwelijks dat het kunnen reizen van A naar B één van onze vrijheden is. Naar school of werk. Op familiebezoek of naar je wekelijkse sport- of muziekavond. We zijn veel onderweg. De continue invulling van die mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor een goede leefbaarheid.”
“Er worden dan ook niet voor niets steeds nieuwe en duurzame vervoersopties ontwikkeld”, zo vervolgt hij. “Nieuwe concepten, vaak ondersteund door ICT. Maar in landelijk gebied is er minder vraag naar en aanbod van mobiliteit, waardoor het helaas minder snel door de markt wordt ingevuld.”

“Kennis en kapitaal voor ontwikkeling liggen op straat”.
Reizigersoverleg Brabant heeft de laatste tijd veel aandacht voor die innovatieve ontwikkelingen volgens Bert. Zo ook in landelijk gebied. Bert: "Reizigersoverleg Brabant is zich ervan bewust dat de betrokkenheid van de omgeving een wezenlijk onderdeel is van een innoverende aanpak. Die betrokkenheid draag ik ook altijd overal uit. Mijn motto is dan ook: ‘Kennis en kapitaal’ liggen op straat. Maak hier gebruik van!”
Momenteel zijn 145 dorpsraden lid van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Dit betekent een vertegenwoordiging van ruim 500.000 inwoners. “Wij zijn zodoende een interessante gesprekspartner. Wij bespreken het openbaar vervoer in Brabant frequent met onze leden. Indien nodig, gaan we op basis daarvan in gesprek met lokale overheden en Reizigersoverleg Brabant."

Van dienstregelingscommunicatie tot corona.
Diverse thema’s binnen het openbaar vervoer komen aan bod binnen de overleggen van Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Een voorbeeld daarvan is de communicatie over wijzigingen in de dienstregeling in landelijk gebied. Dan gaat het met name over het schrappen van lijnen.
Natuurlijk staat nu ook corona centraal. Wat betreft dit laatste verwijst Bert naar een recent artikel in BN/DeStem, met als onderwerp ‘Dorpsbus staat voorlopig stil’. Hij citeert: “‘Veel West-Brabantse ouderen zitten al maanden aan huis gekluisterd omdat de buurtbussen niet meer rijden. Die zijn niet coronaproof.’” Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant maakt zich hier zorgen over. Bert: “Er is voorlopig geen zicht op een samenleving zonder corona. Wij vinden dat alle partners die een verantwoordelijkheid hebben in het openbaar vervoer ook een verantwoordelijkheid hierin hebben. Zo ook Reizigersoverleg Brabant.”

Afstemming burgers en overheid.
De projecten waar Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant zich vooral op toelegt, zijn die op het gebied van bewoners- en overheidsparticipatie. “Onze kerntaak daarin is het ondersteunen van een participatieve democratie. Hiermee bedoel ik de situatie waarin de burger een beleidsbepalende invloed heeft op het overheidsbestuur. Beslissingen worden dan niet alleen overgelaten aan gekozen vertegenwoordigers. Het doel hiervan is een bevordering van de gelijkheid van burgers. Wij proberen dus de agenda’s van overheden en burgers gelijkwaardig op elkaar af te stemmen.”

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

Reizigersoverleg Brabant dringt aan op meer eenheid qua tarieven en voorwaarden van de knooppunttaxi’s en Bravoflexsystemen. Haar voorstellen voor twee basissystemen en standaardisatie van het...

Advies

Reizigersoverleg Brabant betreurt de aanzienlijke, maar noodzakelijke, tariefstijging voor de bussen van Bravo in 2022. Reizigersoverleg Brabant adviseerde de tariefstijging voor de (buurt)bussen te...

Advies

Reizigersoverleg Brabant stemt in met de voorgestelde tarieven voor het regiovervoer in 2022. Met het oog op de toekomst dringt ze wel aan op meer eenduidigheid. Reizigersoverleg Brabant gaat akkoord...