Organisatie

ROB’er uitgelicht: Ruud Weijmans van BUas/LCB.

ROB’er uitgelicht: Ruud Weijmans van BUas/LCB

Ruud Weijmans geeft deze maand een inkijkje in zijn werk bij Breda University of Applied Sciences (BUas) en Logistics Community Brabant (LCB) en vertelt over zijn band met het Brabantse openbaar vervoer.

“Never waste a good crisis”

Ruud is sinds 2015 werkzaam bij BUas als de “linking pin” tussen academie en het bedrijfsleven. Breda University of Applied Sciences, voorheen NHTV, is een school voor hoger beroepsonderwijs in Breda. Er studeren meer dan zevenduizend studenten uit ruim tachtig landen. In 2016 kwam BUas bij Reizigersoverleg Brabant als lid van de algemene ledenvergadering. SamenSymposium 2016 organiseerden zij het symposium ‘Waarheen waarvoor - Nieuwe wegen voor de reiziger’. Sindsdien is er regelmatig contact over zijn ervaringen als kritische ketenreiziger én vanuit zijn logistieke kennis en ervaring. 

Logistics Community Brabant (LCB)
Over deze samenwerking wil Ruud nu graag vertellen, hij is manager van het LCB-thema ‘Leefbare Stad’ en vertelt hoe LCB tot stand is gekomen. “De ontwikkeling van ‘de logistiek’ staat hoog op de kaart in Brabant. De kennisinstellingen BUas, TU Eindhoven, Tilburg University en de Koninklijke Nederlandse Defensie Academie doceren allemaal logistieke georiënteerde opleidingen. Reden voor de Gedeputeerde van de provincie om in 2018 te bekijken of deze partijen bij elkaar gebracht kunnen worden met als doel om logistieke innovaties in Brabant verder te ontwikkelen. Na een periode van overleg zijn we samen LCB gestart. BUas organiseerde toen al events waarbij het bedrijfsleven geïnformeerd werd over mogelijkheden die de studenten hadden ontwikkeld tijdens hun studie. Zo ontstond er meer interactie tussen het bedrijfsleven en opleidingsinstituten. LCB wil daar een structurele toegevoegde waarde in vervullen. Jaarlijks hebben de betrokken kennisinstellingen ongeveer 1.000 studenten, die als ‘FreshBrain’ ingezet kunnen worden op allerlei actuele topics in de logistieke en mobiliteitswereld”.

Digitale Atlas
Onderdeel van het thema Leefbare Stad is de Digitale Atlas. De straten raken steeds voller door alle bestelbusjes en koeriers mede door onze online bestellingen, terwijl tegelijkertijd men een leefbare binnenstad wil. LCB kijkt juist naar de kansen die er liggen: “LCB wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in binnensteden door mede invulling te geven aan de zero emission zones die door de overheid ingevoerd gaan worden. Dat houdt in dat er vanaf 2025 geen goederen meer vervoerd mogen worden in binnensteden en die aangedreven worden met een fossiel aangedreven brandstof. Zodoende ontstaat minder uitstoot door over te stappen op elektrisch of waterstof aangedreven voertuigen. En daarnaast natuurlijk te kijken hoe je zo’n binnenstad leuk kan maken. Zo werken we aan een Digitale Atlas waarop allerlei vervoersstromen zichtbaar worden gemaakt. Hiermee kunnen de overheid en het bedrijfsleven real-time zien wat voor trends en ontwikkelingen er zijn”. Tip van Ruud, bekijk de video van RTL Transportwereld!

Samen leren
Ruud is blij met de samenwerking tussen BUas, LCB en vervoerder Arriva in de vorm van een ‘learning community’ een samenwerking die gestart is eind 2018. “Met de Digitale Atlas kunnen we zien waar de haltevoorzieningen zijn en wat het invloedsgebied van zo’n halte precies is”. De trends op het gebied van reizigersvervoer worden inzichtelijk en de vervoerder kan vervolgens zijn doelen hieraan koppelen. Ook voor Reizigersoverleg Brabant kan het interessant zijn. “Is het strekken van die ene lijn wel een goed idee? Welke afwegingen moet je maken tussen sneldiensten en de lijnen die meer door de dorpen rijden.”

Resultaat
Ruud vindt het leuk om tussen de partijen in te zitten. Hij brengt graag de ‘triple helix’ (de driehoek overheid, onderwijs, ondernemers) bij elkaar. Zo heeft vorig jaar een groep studenten, in het kader van de “learning community” gekeken naar de lijnvoering in Leeuwarden. Daarbij hebben ze een nieuw busnetwerk ontwikkeld met een mogelijke besparing van 2,5 miljoen euro op jaarbasis. Deze inzichten zijn interessant voor overheid én vervoerder en worden nu verder ontwikkeld.

Staat van dienst
Op onze vraag hiernaar volgt een lange opsomming van ervaringen. Ruud is afgestudeerd aan de verkeersacademie, zowel in het goederenvervoer als het personenvervoer en vervolgens begonnen bij de Rotterdamse Electrische Tram N.V. (RET) en daarna Streekvervoer Zuid-West-Nederland. Daar heeft hij veel vernieuwingen doorgevoerd, verlenging van de metro van Rotterdam naar Spijkenisse, buslijnen op z’n kop gezet en ook mooie resultaten behaald op het gebied van marketing en promotie, alsmede ook zijn bus rijbewijs behaald. Daarna maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven. Eerst in de sector transport en distributie, daarna meer focus op interne logistiek, en de modernisering daarvan. Deze ontwikkelingen kon hij verwerken in nieuw gebouwde magazijnen die in een huuroplossing ontwikkeld werden voor logistieke dienstverleners en/of verladers. In 1999 heeft hij zijn titel Master in Transport & Logistics gehaald in Tilburg.

‘Out of the bus approach’
Door al zijn ervaringen spreekt Ruud de taal van alle organisaties. Als hij naar het openbaar vervoer kijkt heeft hij het al snel over zijn ‘out of the bus approach’: Denk eens buiten de standaard bus-oplossingen! “Mensen die met z’n allen staan te wachten bij die ene bushalte, dat moet toch anders kunnen tegenwoordig? Het openbaar vervoer moet meebewegen, meer dynamiek door dienstregelingen te up- of te downsizen. Inzetten daar waar mensen het nodig hebben.”
“En ja, het is vervelend wat er nu is gebeurd met het openbaar vervoer door alle corona perikelen. Maar: Never waste a good crisis. Kijk naar de mogelijkheden, deze crisis biedt ook weer nieuwe kansen.”. Als betrokken lid geeft Ruud ons ook nog een advies: “Dit geldt ook voor de visie en koers van het Reizigersoverleg Brabant ROB. Grijp dit moment aan en denk in kansen”.

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

In lijn met de adviezen van Reizigersoverleg Brabant wordt de tariefsverhoging in Brabant in 2023 beperkt. Hierbij gaat het onder meer om de toeslag voor cashloos betalen in het busvervoer en de...

Onderzoek

De Fietsersbond en Reizigersoverleg Brabant zien kansen in het verbeteren van met name het toezicht op, het veiligheidsgevoel bij en de ruimte voor de fietsenstalling bij haltes. Hierbij baseren zij...

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant heeft Willard Peetoom, lid van de Werkgroep Zuidoost-Brabant, uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2022. Willard Peetoom werd op 8 december jongstleden, tijdens de...