Advies

Versneld advies over nieuwe wijzigingen dienstregeling 2021.

Versneld advies over nieuwe wijzigingen dienstregeling 2021.

Reizigersoverleg Brabant bracht versneld advies uit over het hernieuwde voorstel van Arriva en Hermes voor de dienstregeling 2021. De noodzaak hiervoor is ingegeven door de aanblijvende  coronapandemie.

In een versneld proces beraadde Reizigersoverleg Brabant zich over de aangepaste dienstregelingsvoorstellen voor 2021 en het advies in West-, Oost-Brabant. Zo gaf zij ook advies voor Zuidoost-Brabant. In dit advies zette ze onder andere de monitoring, communicatie, afstemming en de tijd na corona centraal.

Noodzaak voor nieuwe dienstregelingsplannen.
Afgelopen zomer gaf Reizigersoverleg Brabant al advies over de dienstregelingsplannen voor 2021. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen van het coronavirus langer merkbaar zullen zijn. Het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van busvervoer is voor langere tijd uit balans. Ook het concessiecontract tussen de Provincie Noord-Brabant en de vervoerders werkt niet meer zoals bedoeld. Dit betekent dat nieuwe aanpassingen nodig zijn die in lijn liggen met de afname van het aantal reizigers.

Versneld adviestraject.
Toen merkbaar werd dat de coronapandemie aanhoudt, zijn Hermes en Arriva gestart met de ontwikkeling van nieuwe dienstregelingsplannen. De uitwerking hiervan moest in een kwart van de normale tijd plaatsvinden.
Zo ook heeft Reizigersoverleg Brabant een versnelde adviesprocedure in gang gezet. Zeker voor het jaarlijkse advies over de dienstregelingsplannen reserveert Reizigersoverleg Brabant normaal zes weken. Dit keer zaten er ongeveer twee weken tussen de ontvangst van de plannen van de vervoerders en de afgifte van het advies.

Overleg op basis van visie leden.
De visies van de leden van Reizigersoverleg Brabant vormden de basis voor de inbreng tijdens de gesprekken met de vervoerders. Bijvoorbeeld tijdens de overleggen van de Tactische Ontwikkel Teams West-, Oost- en Zuidoost-Brabant, waar de plannen toegelicht werden. Deze teams bestaan uit een afvaardiging van de vervoerder, provincie, de grootste gemeentes, een samenwerkingsorgaan van alle (kleinere) gemeentes en Reizigersoverleg Brabant. Ook vonden er aparte overleggen tussen de vervoerders en Reizigersoverleg Brabant plaats.

Voorstel naar Gedeputeerde Staten.
Hermes en Arriva betrekken het huidige advies van Reizigersoverleg Brabant, samen met dat van overige betrokken partijen, bij het uiteindelijke nieuwe voorstel. Dit voorstel wordt in november voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De nieuwe dienstregeling start niet medio december 2020, maar, conform landelijke afspraken, op 3 januari 2021.

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Organisatie

Na bijna 10 jaar bij Reizigersoverleg Brabant gewerkt te hebben, neemt Wendy Waddilove, Procesmanager Zuidoost-Brabant, afscheid. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan binnen Koninklijke Kentalis. “Na...

Onderzoek

Reizigersoverleg Brabant maakte op 8 tot en met 10 juni kennis met Nabogo, FlexDenmark, hubs, het overige openbaar vervoer, de gemeente en de vervoersautoriteit NT in de Deense stad Aalborg. Samen met...

Organisatie

‘Voortbouwen’, dat was het credo van Reizigersoverleg Brabant in 2021. Zo blijkt ook uit het jaarverslag dat nu gepubliceerd is. Ondanks de aanhoudende coronapandemie bouwden we in 2021 voort op de...