Advies

ROB dringt aan op meer eenheid knooppunttaxi’s en Bravoflex.

ROB dringt aan op eenheid onder knooppunttaxi’s en Bravoflex.

Reizigersoverleg Brabant dringt aan op meer eenheid qua tarieven en voorwaarden van de knooppunttaxi’s en Bravoflexsystemen. Haar voorstellen voor twee basissystemen en standaardisatie van het meereizen en de tijdsblokken zullen onderzocht gaan worden.

Samen met de regiotaxivervoerders en gemeenten wil de Provincie Noord-Brabant zorgen voor alternatieven voor bussen die (als gevolg van de coronapandemie) vervallen of minder gaan rijden per 9 januari 2022. Dit gebeurt door de inzet van (proeven met) knooppunttaxi’s en uitbreiding van het Bravoflexsysteem. 

Reiziger centraal
Reizigersoverleg Brabant staat in de basis achter dergelijke experimenten, maar vraagt in haar advies om bij de uitwerking, invulling en communicatie de reiziger meer centraal te zetten. De systemen verschillen namelijk qua tarieven en voorwaarden, wat voor onduidelijkheid bij de reiziger zorgt. Een begrijpelijke verklaring voor deze verschillen is dat de prioriteit van de Provincie Noord-Brabant bij de snelheid van de ontwikkeling van deze vervoersdiensten ligt. Zo wordt voorkomen dat reizigers, als gevolg van de afschalingen in de dienstregeling, geen vervoer meer hebben.

Naar meer eenheid
Om op termijn meer eenheid te creëren, stelt Reizigersoverleg Brabant onder meer twee basissystemen voor met bijbehorende tarieven. Daarbij pleit ze voor het voorkomen van de dubbele betaling van het instaptarief. Andere suggesties voor standaardisering hebben betrekking op het meereizen en de tijdsblokken. De Provincie Noord-Brabant gaat deze voorstellen, in samenwerking met Reizigersoverleg Brabant en de vervoerders, onderzoeken.

Evaluatie belangrijk
In haar advies vraagt Reizigersoverleg Brabant ook om nader te specificeren wat de looptijd van de proef is, op welke wijze het gebruik gemonitord wordt en welke specifieke leerdoelen er zijn. De resultaten van de pilots kunnen veel kennis opleveren ten behoeve van de visie op gedeelde mobiliteit.

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

In lijn met de adviezen van Reizigersoverleg Brabant wordt de tariefsverhoging in Brabant in 2023 beperkt. Hierbij gaat het onder meer om de toeslag voor cashloos betalen in het busvervoer en de...

Onderzoek

De Fietsersbond en Reizigersoverleg Brabant zien kansen in het verbeteren van met name het toezicht op, het veiligheidsgevoel bij en de ruimte voor de fietsenstalling bij haltes. Hierbij baseren zij...

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant heeft Willard Peetoom, lid van de Werkgroep Zuidoost-Brabant, uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2022. Willard Peetoom werd op 8 december jongstleden, tijdens de...