Organisatie

ROB’er uitgelicht: ALV-lid Roos Kapteijns.

Roos Kapteijns

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Roos Kapteijns. Als lid van de Algemene Leden Vergadering van Reizigersoverleg Brabant vertegenwoordigt zij het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch.

Het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch richt zich op de gezamenlijke behartiging van de belangen van mensen met een beperking. Het doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen. Hiervoor is goed openbaar vervoer belangrijk. Roos Kapteijns, manager bij dit platform, draagt hieraan bij door haar betrokkenheid bij Reizigersoverleg Brabant.

Mobiliteit van onschatbare waarde.
“Mobiliteit is van onschatbare waarde”, aldus Roos. “Een reis begint bijna altijd met een hulpmiddel voor de nabije omgeving. Als dit goed geregeld is wil iemand verder kunnen. Maar iemand met een beperking heeft vaak te maken met uitdagingen tijdens het reizen.” Zo noemt ze bijvoorbeeld het gebruik van de rolstoelplanken, de beperkte beschikbaarheid van rolstoelplekken en het regelen van hulp bij het in- en uitstappen van de trein. Ze onderstreept ook de noodzaak van goede voorzieningen voor blinden en doven.

Gesprekspartner van de gemeente.
Het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch is een wettelijke gesprekspartner van de gemeente. Roos focust zich vanuit die rol op het openbaar vervoer: “Juist nu de voorzieningen binnen de gemeentes onder druk staan, is het extra belangrijk om invloed te hebben op de ontwikkelingen binnen het openbaar vervoer. Immers, mensen met een beperking kunnen door de bezuinigingen niet altijd gebruik maken van een gemeentelijke voorziening.”
Een voorbeeld van zo’n gemeentelijke voorziening is de Regiotaxi. “Mensen met een indicatie kunnen hier tegen gereduceerd tarief gebruik van maken”, aldus Roos. “Maar uiteindelijk zie je dat deze Regiotaxi niet elke vervoersbehoefte kan invullen. Zo ontstaat weer de uitdaging om het openbaar vervoer meer toegankelijk te maken.”

Een gezamenlijke stem.
“Door een gezamenlijke stem sta je sterker”, aldus Roos. Hiermee doelt ze ook op haar rol vanuit het Regionale Overleg Gehandicaptenplatforms Noordoost-Brabant. “Dit is een overleggroep waarin collega-platforms vier keer per jaar samenkomen om van elkaar te leren over gehandicaptenbeleid. Deze groep bestaat voornamelijk uit vrijwilligers uit de betrokken gemeentes. Zij hebben mij toentertijd gevraagd om deel te nemen aan de overleggen van Reizigersoverleg Brabant.”

Inclusief beleid.
Roos houdt bij de formulering van die gezamenlijke stem vast aan de hang van het platform naar inclusief beleid. Dit wil zeggen dat het platform streeft naar zo weinig mogelijk exclusieve voorzieningen voor mensen met een beperking. “Onze behartiging richt zich niet zozeer op nieuwe voorzieningen“, zo legt Roos uit. “Het gaat ons veel meer om de bejegening, service, dekking en bruikbaarheid.”

Een bestendige drijfveer.
Roos’ drijfveer om zich hard te maken voor de belangen van mensen met een beperking, stamt al uit 1993. “Ik begon toen als ondersteuner van de toenmalige klankbordgroep Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Deze wet is de voorganger van de huidige Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In dat jaar leerde ik veel mensen met een handicap kennen. Daardoor merkte ik dat er een grote achterstand bestond wat betreft participatie. Ik raakte er van overtuigd dat de belangenbehartiging veel meer moest kunnen opleveren. Vanaf dat moment ben ik deel gaan nemen aan diverse netwerken.” Inmiddels is Roos is al sinds 2010 betrokken bij Reizigersoverleg Brabant.

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

In lijn met de adviezen van Reizigersoverleg Brabant wordt de tariefsverhoging in Brabant in 2023 beperkt. Hierbij gaat het onder meer om de toeslag voor cashloos betalen in het busvervoer en de...

Onderzoek

De Fietsersbond en Reizigersoverleg Brabant zien kansen in het verbeteren van met name het toezicht op, het veiligheidsgevoel bij en de ruimte voor de fietsenstalling bij haltes. Hierbij baseren zij...

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant heeft Willard Peetoom, lid van de Werkgroep Zuidoost-Brabant, uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2022. Willard Peetoom werd op 8 december jongstleden, tijdens de...