Advies

ROB terughoudend over nieuwe producten en tarieven in stads- en streekvervoer 2021.

OV chipkaart

Reizigersoverleg Brabant adviseert Arriva en Hermes terughoudend te zijn met nieuwe producten en grote veranderingen in de voorwaarden en tarieven voor het stads- en streekvervoer in 2021. De provincie Noord-Brabant geeft hier gehoor aan met haar besluit om het tarievenhuis zo veel mogelijk in de huidige vorm te behouden.

In haar advies richting de vervoerders en de Provincie Noord-Brabant pleit Reizigersoverleg Brabant ervoor om alleen de hoogstnoodzakelijk onderdelen van het tarievenvoorstel door te voeren.

Rust en duidelijkheid belangrijk.
Reizigersoverleg Brabant is ervan overtuigd dat de reiziger nu gebaat is bij rust en duidelijkheid. We vinden grote veranderingen niet uitlegbaar richting de reiziger en niet gepast op dit moment. In 2021 wordt de reiziger namelijk al geconfronteerd met een beperkter OV-aanbod dan aan het begin van 2020. Daarnaast ervoer de reiziger al meerdere malen wijzigingen in de dienstregeling, welke ook in de loop van 2021 te verwachten zijn.

Uitstel van voorstellen.
Aanvankelijk wilden Arriva en Hermes enkele meer ingrijpende veranderingen doorvoeren in het tarievenhuis. Beide vervoerders handelen nu conform het besluit van de Provincie Noord-Brabant en daarmee ons advies. De voorstellen van Arriva en Hermes worden later, ook in overleg met ons, nogmaals bekeken.

Aanvullende adviezen.
Dit advies van Reizigersoverleg Brabant is aanvullend op een eerder advies waarin we al benadrukken dat een logisch en begrijpelijk product- en tarievenstelsel belangrijk is. Een tweede aanvullend advies betreft de vereenvoudiging van de staffelprijzen in het vervoersgebied van Arriva.

Reacties

Reactie toevoegen

Voer hier jouw naam in
Geef hier jouw email adres op. Het email adres wordt niet gepubliceerd.
Plaats hier jouw reactie

Laatste nieuws

Organisatie

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Cees Jansen, lid van onze Werkgroep West-Brabant. “Ik heb een hekel aan...

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant nodigde eind januari Arriva en Hermes uit voor een gesprek met de Werkgroepen Zuidoost-, Oost- en West- Brabant over de (post)coronasituatie van het openbaar vervoer. Daarbij...

Organisatie

“Mobiel zijn betekent vrijheid. Gaan en staan waar je wilt. Dat is cruciaal voor de zelfredzaamheid van onze doelgroep; mensen met een ziekte of beperking. Daar samen met Reizigersoverleg Brabant...