Advies

ROB terughoudend over nieuwe producten en tarieven in stads- en streekvervoer 2021.

OV chipkaart

Reizigersoverleg Brabant adviseert Arriva en Hermes terughoudend te zijn met nieuwe producten en grote veranderingen in de voorwaarden en tarieven voor het stads- en streekvervoer in 2021. De provincie Noord-Brabant geeft hier gehoor aan met haar besluit om het tarievenhuis zo veel mogelijk in de huidige vorm te behouden.

In haar advies richting de vervoerders en de Provincie Noord-Brabant pleit Reizigersoverleg Brabant ervoor om alleen de hoogstnoodzakelijk onderdelen van het tarievenvoorstel door te voeren.

Rust en duidelijkheid belangrijk.
Reizigersoverleg Brabant is ervan overtuigd dat de reiziger nu gebaat is bij rust en duidelijkheid. We vinden grote veranderingen niet uitlegbaar richting de reiziger en niet gepast op dit moment. In 2021 wordt de reiziger namelijk al geconfronteerd met een beperkter OV-aanbod dan aan het begin van 2020. Daarnaast ervoer de reiziger al meerdere malen wijzigingen in de dienstregeling, welke ook in de loop van 2021 te verwachten zijn.

Uitstel van voorstellen.
Aanvankelijk wilden Arriva en Hermes enkele meer ingrijpende veranderingen doorvoeren in het tarievenhuis. Beide vervoerders handelen nu conform het besluit van de Provincie Noord-Brabant en daarmee ons advies. De voorstellen van Arriva en Hermes worden later, ook in overleg met ons, nogmaals bekeken.

Aanvullende adviezen.
Dit advies van Reizigersoverleg Brabant is aanvullend op een eerder advies waarin we al benadrukken dat een logisch en begrijpelijk product- en tarievenstelsel belangrijk is. Een tweede aanvullend advies betreft de vereenvoudiging van de staffelprijzen in het vervoersgebied van Arriva.

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

Reizigersoverleg Brabant dringt aan op meer eenheid qua tarieven en voorwaarden van de knooppunttaxi’s en Bravoflexsystemen. Haar voorstellen voor twee basissystemen en standaardisatie van het...

Advies

Reizigersoverleg Brabant betreurt de aanzienlijke, maar noodzakelijke, tariefstijging voor de bussen van Bravo in 2022. Reizigersoverleg Brabant adviseerde de tariefstijging voor de (buurt)bussen te...

Advies

Reizigersoverleg Brabant stemt in met de voorgestelde tarieven voor het regiovervoer in 2022. Met het oog op de toekomst dringt ze wel aan op meer eenduidigheid. Reizigersoverleg Brabant gaat akkoord...