Organisatie

ROB’er uitgelicht: Voorzitter Jan Hendrikx.

ROB’er uitgelicht: Voorzitter Jan Hendrikx.

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer onze voorzitter Jan Hendrikx.

“Onze primaire taak is de waarborging van de uitvoering van het openbaar vervoer conform reizigersbelang. Samen met de overige bestuursleden zie ik toe op die taak.” Aldus Jan Hendrikx over zijn voorzittersfunctie bij Reizigersoverleg Brabant.

ROB als volwaardige en gerespecteerde partner.
Jan: “Reizigersoverleg Brabant bewaakt het reizigersbelang in het werkveld van de Provincie Noord-Brabant en de vervoerders. En dat binnen het budget dat ons ter beschikking staat en volgens de spelregels die we hebben afgesproken met onze Algemene Leden Vergadering en de Provincie Noord-Brabant. Ik vind het belangrijk dat wij daarbinnen een volwaardige en gerespecteerde partner zijn.”
Dat belang is er volgens Jan vanwege de vele ontwikkelingen en belangen in de wereld van het openbaar vervoer. “Het openbaar vervoer is een boeiend gebeuren. Zo is bijvoorbeeld het einde van de OV-chipkaart in zicht. Het nieuwe betaalsysteem moet vooral efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn voor jong en oud en mensen met een beperking. Een ander voorbeeld is de komende aanbesteding, waarbij reizigersbelangen, maar ook klimaatdoelstellingen, een rol spelen. Ook hier steken we veel tijd en energie in.”

Grote ‘drive’ voor het welzijn van mensen.
“Ik hecht veel belang aan het welzijn van mensen”, aldus Jan. “En voor dat algehele welbevinden van mensen is goed functionerend openbaar vervoer essentieel. Daarom is het zo belangrijk dat onze vrijwilligers en de bij ons aangesloten maatschappelijke organisaties, die zo’n belang hebben, onze basis vormen.”
Zijn interesse in het welzijn van mensen stond al centraal tijdens zijn opleidings- en werkverleden. Zo studeerde hij Sociologie. Daarnaast was hij, naast andere werkzaamheden op planologisch gebied, politiek actief; als raadslid en wethouder in de gemeente Someren en later als burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau, waar hij nu nog woont.

Waardering voor organisatieleden.
Jan spreekt vol lof over de vrijwilligers, de aangesloten maatschappelijke organisaties, de overige bestuursleden en het bureau die allen bijdragen aan het welzijn waar hij voor staat. “We hebben binnen onze organisatie deskundige en gemotiveerde mensen. Zij maken mijn functie als voorzitter aantrekkelijk.” Over het bureau voegt hij toe: “Er ligt veel professionele expertise bij het bureau. Alhoewel het ook niet mijn functie is, hoef ik daarom niet tot in detail weet te hebben van de OV-gerelateerde onderwerpen.”

“Corona verandert het werkveld, niet onze spreekbuisfunctie”.
“De taak van het bestuur is om erop toe te zien dat we de juiste dingen doen en dat we die goed doen”, aldus Jan. “Dat is tijdens deze coronapandemie zeker niet gemakkelijk.”
“De toekomst zal uitwijzen of we later zullen spreken van een leven voor en een leven na Corona. Maar hoe je het ook wendt of keert, het belang van de reizigers zal altijd een spreekbuis moeten hebben. Dat is en zal onze taak blijven. Daarom hechten wij veel waarde aan goede contacten met onze achterban, de vervoerders, de Provincie Noord-Brabant en overige partijen. Helaas is het nu, vanwege Corona, moeilijk om dat fysiek te doen.”
“Ik hoop van harte dat we binnen niet alle lange tijd weer onder normale omstandigheden de belangen van onze reizigers kunnen behartigen. Zolang die normale omstandigheden er nog niet zijn, zeg ik tegen iedereen ‘Zorg goed voor elkaar en blijf gezond’.”

Deel deze pagina via

Reacties

Reactie toevoegen

Jouw naam is zichtbaar na publicatie.
Jouw e-mailadres is niet zichtbaar na publicatie.
* Deze velden zijn vereist.

Laatste nieuws

Advies

Reizigersoverleg Brabant dringt aan op meer eenheid qua tarieven en voorwaarden van de knooppunttaxi’s en Bravoflexsystemen. Haar voorstellen voor twee basissystemen en standaardisatie van het...

Advies

Reizigersoverleg Brabant betreurt de aanzienlijke, maar noodzakelijke, tariefstijging voor de bussen van Bravo in 2022. Reizigersoverleg Brabant adviseerde de tariefstijging voor de (buurt)bussen te...

Advies

Reizigersoverleg Brabant stemt in met de voorgestelde tarieven voor het regiovervoer in 2022. Met het oog op de toekomst dringt ze wel aan op meer eenduidigheid. Reizigersoverleg Brabant gaat akkoord...