Nieuws.

Categorieën
Organisatie

Vanwege zijn diversiteit aan rollen en zijn jarenlange betrokkenheid bekroonde Reizigersoverleg Brabant Ad Couwenberg op 7 december jongstleden tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. Ad Couwenberg ontving...

Organisatie

Het bestuur van Reizigersoverleg Brabant kent een nieuw lid, een aftredend lid en een wisseling van functies. De Algemene Leden Vergadering stemde op 7 december jongstleden unaniem in met de nieuwe...

Organisatie

In 2022 beweegt Reizigersoverleg Brabant zich verder mee met de Koers Mobiliteit, de visie Gedeelde Mobiliteit en het Toekomstbeeld OV 2040. De jaarplannen werden bekrachtigd door de Algemene Leden...

Advies

Reizigersoverleg Brabant stemt in met de nieuwe route van buurtbuslijn 268 tussen Deurne en Elsendorp per 9 januari 2022. Het aanvullende advies om door te rijden naar Station Deurne vindt geen...

Onderzoek

Mensen die afgelopen augustus, september en/of oktober met de bus door Brabant reisden, beoordelen hun reis gemiddeld met een 7,5. De dienstregeling blijkt het belangrijkste aspect tijdens die reis...

Organisatie

Tijdens de bijeenkomsten van de Werkgroepen West-, Oost- en Zuidoost-Brabant in november stonden diverse regionale actualiteiten centraal, waaronder Nabogo, HOV3 en de toekomstige Brainportlijnen...

Advies

Reizigersoverleg Brabant heeft geen bezwaar tegen het opheffen van de halte Emmalaan in Deurne. Reizigersoverleg Brabant heeft de leden van de werkgroep Zuidoost gevraagd naar hun mening over het...

Organisatie

“Ik heb een goed beeld van wat er beter kan omdat ik zelf veel gebruik maak van het Brabantse openbaar vervoer”, aldus Jesse Vermeulen. We verwelkomen hem dan ook graag in de Werkgroep Oost-Brabant...

Organisatie

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Jac Roeken, één van de OV-gidsen bij Reizigersoverleg Brabant. Jac...