Nieuws.

Categorieën
Organisatie

“Ik word blij van innovatieve oplossingen en de mobiliteitswereld biedt daar alle mogelijkheden voor”, aldus onze kersverse voorzitter Maruška Lestrade-Brouwer. De kern van haar enthousiasme over haar...

Advies

Reizigersoverleg Brabant bracht advies uit over het Programma van Eisen voor het openbaar vervoer in de concessie West-Brabant 2025-2035. Zo zien we onder andere kansen in het kader van de ‘wendbare...

Onderzoek

Ruim 7 op de 10 reizigers geven aan geen informatie te missen bij de halte. Kijkend naar de informatie in de bus, geldt dat voor zelfs bijna 9 op de 10. Aldus de positieve conclusie van...

Advies

In lijn met de adviezen van Reizigersoverleg Brabant wordt de tariefsverhoging in Brabant in 2023 beperkt. Hierbij gaat het onder meer om de toeslag voor cashloos betalen in het busvervoer en de...

Onderzoek

De Fietsersbond en Reizigersoverleg Brabant zien kansen in het verbeteren van met name het toezicht op, het veiligheidsgevoel bij en de ruimte voor de fietsenstalling bij haltes. Hierbij baseren zij...

Organisatie

Reizigersoverleg Brabant heeft Willard Peetoom, lid van de Werkgroep Zuidoost-Brabant, uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2022. Willard Peetoom werd op 8 december jongstleden, tijdens de...

Organisatie

Eind dit jaar verlaat bureaumanager Jan Geurts Reizigersoverleg Brabant. Hij blikt graag terug op een tijd waarin hij het enorm naar zijn zin heeft gehad. Maar hij kijkt ook vooruit. Begin 2020 nam...

Organisatie

De Algemene Leden Vergadering stelde op 8 december jongstleden het activiteitenplan 2023 van Reizigersoverleg Brabant vast. Het veranderend mobiliteitslandschap is een belangrijke pijler in de...

Organisatie

De Algemene Leden Vergadering van Reizigersoverleg Brabant benoemde op 8 december jongstleden Maruška Lestrade-Brouwer tot nieuwe voorzitter. Maruška werd tijdens de Algemene Leden Vergadering...