Nieuws.

Categorieën
Organisatie

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Davey Bennaars, lid van de Werkgroep West-Brabant. Davey Bennaars is...

Onderzoek

Reizigers die te maken hebben gehad met een verstoring in het Brabantse openbaar busvervoer geven magere cijfers aan de informatievoorziening hierover. Zo blijkt uit een beperkte rondvraag onder...

Advies

Reizigersoverleg Brabant dringt aan op meer eenheid qua tarieven en voorwaarden van de knooppunttaxi’s en Bravoflexsystemen. Haar voorstellen voor twee basissystemen en standaardisatie van het...

Advies

Reizigersoverleg Brabant betreurt de aanzienlijke, maar noodzakelijke, tariefstijging voor de bussen van Bravo in 2022. Reizigersoverleg Brabant adviseerde de tariefstijging voor de (buurt)bussen te...

Advies

Reizigersoverleg Brabant stemt in met de voorgestelde tarieven voor het regiovervoer in 2022. Met het oog op de toekomst dringt ze wel aan op meer eenduidigheid. Reizigersoverleg Brabant gaat akkoord...

Organisatie

Op 7 december jongstleden nam Bas van Weele, Programmadirecteur bij Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven, Reizigersoverleg Brabant mee in het Innovatieprogramma OV-betalen. Tijdens de themabijeenkomst...

Organisatie

Vanwege zijn diversiteit aan rollen en zijn jarenlange betrokkenheid bekroonde Reizigersoverleg Brabant Ad Couwenberg op 7 december jongstleden tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. Ad Couwenberg ontving...

Organisatie

Het bestuur van Reizigersoverleg Brabant kent een nieuw lid, een aftredend lid en een wisseling van functies. De Algemene Leden Vergadering stemde op 7 december jongstleden unaniem in met de nieuwe...

Organisatie

In 2022 beweegt Reizigersoverleg Brabant zich verder mee met de Koers Mobiliteit, de visie Gedeelde Mobiliteit en het Toekomstbeeld OV 2040. De jaarplannen werden bekrachtigd door de Algemene Leden...