Nieuws.

Categorieën
Organisatie

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Albertina van den Besselaar, lid van onze Werkgroep Reizigersbelang WMO...

Advies

Arriva, Hermes en de Provincie Noord-Brabant gaan Reizigersoverleg Brabant actief betrekken bij de opschaling van het openbaar vervoer in Brabant. Dit is de uitkomst van overleg over ons advies over...

Advies

Reizigersoverleg Brabant adviseert Arriva en Hermes terughoudend te zijn met nieuwe producten en grote veranderingen in de voorwaarden en tarieven voor het stads- en streekvervoer in 2021. De...

Advies

Reizigersoverleg Brabant stemt in met de door de Provincie Noord-Brabant voorgestelde tarieven voor vrije reizigers in het regiovervoer per 1 januari 2021. In dit advies vestigen we wel de aandacht op...

Organisatie

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer onze voorzitter Jan Hendrikx. “Onze primaire taak is de waarborging van...

Advies

Reizigersoverleg Brabant bracht versneld advies uit over het hernieuwde voorstel van Arriva en Hermes voor de dienstregeling 2021. De noodzaak hiervoor is ingegeven door de aanblijvende coronapandemie...

Organisatie

Op 14 en 17 september 2020 vonden, sinds de uitbraak van het coronavirus, weer de eerste plenaire overleggen van de Regionale Werkgroepen West-, Oost- en Zuidoost-Brabant van Reizigersoverleg Brabant...

Organisatie

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Bert van Kesteren. Als lid van de Algemene Leden Vergadering van...

Organisatie

In de rubriek ‘ROB’er uitgelicht’ vertellen mensen over hun betrokkenheid en ervaringen bij Reizigersoverleg Brabant. Dit keer Roos Kapteijns. Als lid van de Algemene Leden Vergadering van...